English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Seçilmiş Bazı Aspir (Carthamus tinctorius L.) Hatlarından Tokat Şartlarında Kışlık ve Yazlık Ekimlerde Üstün Olanların Belirlenmesi
(The Determination of the Promising Candidate Varieties Among Some Selected Safflower (Carthamus tinctorius L.) Lines in Winter and Summer Sowing at Tokat Conditions )

Author : Güngör YILMAZ  Hatice ORUÇ  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 2019-1
Page : 55-66


Summary
Bu araştırma, seçilmiş bazı aspir (Carthamus tinctorius L.) hatlarının Tokat şartlarındaki performanslarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma Tokat Kazova şartlarında yazlık ve kışlık olarak iki yıl süreyle 2011-2013 yıllarında yürütülmüştür. Çalışmada 18 adet aspir çeşit ve hattı kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, kışlık ekimlerden ortalama 28,31 kg/ha, yazlık ekimlerden ise 23,77 kg/ha tohum verimi alınmıştır. Kışlık ekimlerde, Seledas-86 (34,41 kg/ha), Remzibey-05 (33,97 kg/ha), ES-AS-1 (33,52 kg/ha), Linas (33,25 kg/ha), ve PI 537701 1123 (32,13 kg/ha), yazlıklarda ise Dinçer (32,08 kg/ha), Remzibey-05 (30,09 kg/ha), ES-AS-1 (28,32 kg/ha) ve PI 537710 1123 (27,38 kg/ha)çeşit ve hatlarından yüksek verim elde edilmiştir. Bu çalışmada, Seledas-86, ES-AS-1,PI 537701 1123, Seledas-97 ve Remzibey-05 standart çeşitlerinin yörede performanslarının diğerlerinden daha yüksek olduğu belirlenmiştir.

Turkish Keywords
Aspir, Carthamus tinctorius L.,Çeşit, Tohum verimi, Kışlık ekim, Yazlık ekim,

Abstract
The purpose of this research was to determine safflower (Carthamus tinctorius L.) lines as based on their performance in Tokat location. This research was conducted during 2011-2013 growing seasons for summer and winter conditions in Tokat/Kazova of Turkey. In this study 18 safflower varieties and lines were used. The highest yield was obtained at winter sowing (28.31 kg/ha). The highest yield was obtained at summer sowing (23.77 kg/ha). Higher seed yields were obtained from four lines Seledas-86 (34.41 kg/ha), Remzibey-05 (33.97 kg/ha), ES-AS-1 (33.52 kg/ha), Linas (33.25 kg/ha), ve PI 537701 1123 (32.13 kg/ha) at winter sowing and four lines and cultivar (Dinçer (32.08 kg/ha), Remzibey-05 (30.09 kg/ha), ES-AS-1(28.32 kg/ha) ve PI 537710 1123 (27.34 kg/ha) at summer sowing. Based on the results, Seledas-86, ES-AS-1, PI 537701 1123, Seledas-97 and Remzibey-05 standard varieties was determined performance were higher than the others Tokat-Kazova location.

Keywords
Safflower, Carthamus tinctorius L.,Variety, Seed yield, Winter sowing, Summer sowing,

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri