English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Yüksekova (Hakkari)’ yöresinde yetiştirilen üzüm çeşitlerinin ampelografik tanımlanması
(Ampelographic identification of grape varieties grown in Yüksekova (Hakkâri) region )

Author : Cüneyt UYAK  Tuncer ARSLAN Adnan DOĞAN  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 2018-3
Page : 217-226


Summary
Bu çalışma Yüksekova (Hakkari) ve köylerinde yetiştirilen üzüm çeşitlerinin ampelografik özelliklerini belirlemek amacıyla 2011-2012 yıllarında yürütülmüştür. Üzüm çeşitlerinin ampelografik özellikleri “International Board for Plant Genetic Resources” (IBPGR) tarafından geliştirilen “Descriptors for Grape” metoduna göre belirlenmiştir. Yüksekova yöresinde yetiştirilen 12 üzüm çeşidinin Vitis vinifera L. türüne ait olduğu belirlenmiştir. Tane kabuk rengi 6 çeşitte ‘yeşil sarı’ diğer 6 çeşitte ise ‘koyu kırmızı’ olarak tespit edilmiştir. Ortalama salkım ağırlığı Tırşık ve Tritelk çeşitlerinde ‘küçük’, Besirane, Mirani, Öküzgözü ve Reşmıv çeşitlerinde ‘büyük’, diğer çeşitlerde ise ‘orta’ olarak saptanmıştır. En düşük salkım ağırlığı Tritelk çeşidinde (193.50±17,78 g), en yüksek salkım ağırlığı ise Öküzgözü çeşidinde (576.30±48.22 g) belirlenmiştir. Asma başına ortalama verim 3.79-6.08 kg, suda çözünebilir kuru madde miktarı % 11-19, titreedilebilir asit miktarı 6,00-16.30 g/l değerleri arasında değişim göstermiştir. Tüm çeşitler de çiçek yapısı ‘hermafrodit’ olarak belirlenmiştir.

Turkish Keywords
Yüksekova (Hakkari), ampelografi, tanımlama, Vitis vinifera L, üzüm çeşidi

Abstract
This study was conducted in 2011-2012 to determine ampelographic characteristics of the grape varieties grown in Yüksekova (Hakkâri) town and villages. Ampelographic characteristics of the varieties were determined based on “Descriptors for Grape” method developed by “International Board for Plant Genetic Resources” (IBPGR). It was determined that 12 grape varieties grown in Yüksekova region belonged to Vitis vinifera L. species. Berry skin color was ‘Green yellow’ in six varieties and ‘dark red’ in the other six varieties. Mean bunch weight of the varieties was “small” in Tırşık and Tritelk varieties, “big” in Besirane, Mirani, Öküzgözü and Reşmıv varieties and “Medium” in the others. The lowest bunch weight (193.50±17,78 g) was observed in Tritelk variety and the heaviest bunch weight (576.30±48.22 g) was observed in Öküzgözü variety. Average yield per grapevine varied between 3.79-6.08 kg, water soluble dry matter content (WSDM) varied between 11-19% and titratable acidity varied between 6,00-16.30 g/l. Flowers of all varieties were “hermaphrodite”.

Keywords
Yüksekova (Hakkari), ampelography, identification, Vitis vinifera L., grape varieties

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri