English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Tıbbi öneme sahip Peganum harmala L. bitkisinin farklı eksplantlarında çoklu sürgün ve kallus oluşumu
(Multiple shoot and callus formation in different explants of the medicinally important Peganum harmala L. )

Author : Burcu ÇETİN  Halil İbrahim KOÇAK  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 2020-2
Page : 77-83


Summary
Peganum harmala L. içerdiği metabolitler nedeniyle tıbbi öneme sahiptir. Bitki doku kültürü yöntemleri ile tıbbi bitkilerin üretimi konusunda çalışmaların yapılması önem verilmelidir. Bu çalışmada, P. harmala bitkilerinden izole edilen hipokotil ve sürgün ucu eksplantlarına farklı konsantrasyonlarda ve kombinasyonlarda benzil amino pürin (BAP), naftalen asetik asit (NAA) ve indol asetik asit (IAA) bitki büyüme düzenleyicileri uygulanmıştır. En iyi kallus gelişimi hipokotil eksplantları 1 mg L-1 NAA ve 1 mg L-1 BAP içeren Murashige ve Skoog (MS) besin ortamında elde edilmiştir. Eksplant başına düşen sürgün sayısı (5.42±0.32 adet) ve sürgün uzunluğu (2.95±0.06 cm) bakımından en iyi sonuçlar 1.5 mg L-1 BAP içeren MS besin ortamında belirlenmiştir. Elde edilen sürgünlerin köklendirilmesi için IBA uygulanmıştır. Köklenen bitkiler %72 başarı ile toprağa aktarılmışladır.

Turkish Keywords
Peganum harmala L., bitki büyüme düzenleyici, bitki doku kültürü, mikroçoğaltım

Abstract
Peganum harmala L. is medicinally important due to the metabolites it includes. It is significant that studies on the production of medicinal plants with plant tissue culture methods are being carried out. In this study, hypocotyl and shoot tips isolated from P. harmala plants are applied different concentrations and combinations of benzyl amino purine (BAP), naphthalene acetic acid (NAA), and indol acetic acid (IAA) plant growth regulators. Best callus growth hypocotyl explants were obtained in Murashige and Skoog (MS) medium that contains 1 mg L-1 NAA and 1 mg L-1 BAP. Best results concerning shoot count per explant (5.42±0.313 count) and shoot length (2.95±0.06 cm) were determined in MS medium which contains 1.5 mg L-1 BAP. IBA applications were performed in order to root the obtained shoots. The rooted plants were transferred to soil with 72% survival rate.

Keywords
Peganum harmala L., plant growth regulator, plant tissue culture, micropropagation

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri