English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Comparison of Some Local and Foreign Walnut Cultivars
(Comparison of Some Local and Foreign Walnut Cultivars )

Author : İbrahim Kürşat ÖZYURT  Yaşar AKÇA Ercan KAPLAN  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 2018-3
Page : 290-296


Summary
Bu araştırmada, 2012-2015 yılları arasında, Niksar ekolojik koşullarında, 12 ceviz çeşidinin (‘Şebin’, ‘Şen 1’, ‘Kaman 1’, ‘Maraş 18’, ‘Maraş 12’, ‘Şen 2’, ‘Fernette’, ‘Chandler’, ‘Howard’, ‘Midland’ ‘Fernor’, ve ‘Pedro’) performansları araştırılmıştır. Araştırma bahçesi 2008 yılında 7m x7m dikim sıklığında kurulmuştur. Araştırmada çeşitlerin morfolojik, pomolojik ve verim değerleri incelenmiştir. Araştırmada incelenen Türk çeşitlerin tamamı yabancı çeşitlerden daha erken yapraklanmıştır. En geç yapraklanan çeşitler ‘Fernor’, ‘Fernette’, ve ‘Chandler’ çeşitleri olarak gözlenmiştir. En erken yapraklanan çeşitler ise ‘Maraş 12’, ‘Maraş 18’ ve ‘Şen 2’ çeşitleridir. En geç yaprak döken çeşitler, ‘Chandler’, ‘Midland’ ve ‘Pedro’ çeşitleridir. İncelenen çeşitlerin ortalama kabuklu meyve ağırlığı 10.32 g (‘Maraş 12’) - 20.15 g (‘Şen 1’), iç ceviz ağırlığı 6.17 g (Maras 12) - 10.69 g (‘Şen 1’), iç ceviz randımanı 44.92% (‘Pedro’) - 65.54 (‘Şebin’), kabuk kalınlığı 0.85 mm (‘Şebin’)-1.97 mm (‘Fernor’) arasında bulunmuştur. Toplam verim değerleri ise (kg/ağaç), 2.29 (‘Maraş 12’) ile 23.56 (‘Pedro’) arasında tespit edilmiştir.

Turkish Keywords
Ceviz, Geç Yapraklanma, Verim,

Abstract
The performance of 12 walnut cultivars (‘Şebin’, ‘Şen 1’, ‘Kaman 1’, ‘Maraş 18’, ‘Maraş 12’, ‘Şen 2’, ‘Fernette’, ‘Chandler’, ‘Howard’, ‘Midland’ ‘Fernor’, and ‘Pedro’) was carried out under the ecological conditions at Niksar, in between 2012 to 2015 year. The trees were planted in 2008 on 7×7 m spacing. The treatments of phenological, pomological and yield were determined. In the study, all of the Turkish walnut cultivars were earlier leafing than foreign walnut cultivars. The leafing time of ‘Fernor’, ‘Fernette’, and ‘Chandler’ was the latest according to other cultivars. The cultivars with the earliest foliage were observed as ‘Maraş 12’, ‘Maraş 18’. The latest foliage time of cultivars were observed as ‘Chandler’, ‘Midland’ and ‘Pedro’. Nut weight is between 10.32 g (Maras 12) - 20.15 g (‘Şen 1’), kernel weight 6.17 g (‘Maraş 12’) - 10.69 g (‘Şen 1’), kernel percentage is between 44.92% (‘Pedro’) - 65.54 (‘Şebin’), shell thickness is noted between 0.85 mm (‘Şebin’) – 1.97 mm (‘Fernor’). The total yield (kg/tree), is between 2.29 (‘Maraş 12’) and 23.56 (‘Pedro’).

Keywords
Walnut, late leafing, yield

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri