English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Tokat ve Samsun’da Yetiştirilen Atdişi Mısır (Zea mays indentata L.) Hibritlerinin Fizikokimyasal Özellikleri ve Yaş Öğütme Kaliteleri
(Physicochemical Properties and Wet-Milling Qualities of Dent Corn (Zea mays indentata L.) Hybrids Grown in Tokat and Samsun )

Author : Abdulvahit SAYASLAN  Rüveyda EROL MERCAN Mehmet Ali SAKİN Sabri GÖKMEN  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 2018-2
Page : 164-171


Summary
Türkiye’de atdişi mısır (Zea mays indentata L.) ve mısır nişastası üretimi artmaktadır; ancak yetiştirilen atdişi mısır hibritlerinin yaş öğütme özellikleri hakkında sınırlı sayıda çalışma mevcuttur. Bu çalışmanın amacı, yaygın üretimi yapılan atdişi mısır hibritlerinin (Isıdora, Helen, Shemal, Tietar ve P32W86) Tokat ve Samsun’da yetiştirilerek fizikokimyasal özellikleri ve yaş öğütme kalitelerinin belirlenmesidir. Hibritlerin tane verimleri Tokat’ta (ort. 1577 kg da-1) Samsun’dan (ort. 1232 kg da-1) daha yüksek bulunmuştur. Hibritler bin tane ağırlığı, hektolitre ağırlığı, sertlik ve yoğunluk gibi fiziksel özellikler bakımından genotipe göre önemli farklılıklar göstermiş; ortalama değerler sırasıyla 372.8-379.3 g, 77.6-77.7 kg, 18.8-19.7 sn ve 1.30-1.29 g cm-3 arasında değişmiştir. Atdişi mısırların kimyasal bileşimleri hibride ve kısmen de lokasyon ve yıla göre değişmiştir. Tüm hibritler, özellikle Helen, Shemal ve P32W86, ticari yaş öğütme prosesi ile benzer yaş öğütme özellikleri (ortalama nişasta verimi %62.0-67.3, nişasta randımanı %84.1-93.5) sergilemiştir. Atdişi mısır hibritlerinin fiziksel, kimyasal ve yaş öğütme özellikleri arasında önemli korelasyonlar tespit ediilmiştir. Hibritlerin tane verimlerinin yüksek ancak yaş öğütme kalitelerinin benzer olması dikkate alındığında, Tokat lokasyonunun Samsun’a göre nişasta amaçlı atdişi mısır üretimine daha uygun olduğu söylenebilir.

Turkish Keywords
Atdişi mısır; Zea mays indentata; Yaş öğütme kalitesi

Abstract
Productions of dent corn (Zea mays indentata L.) and corn starch have increased; however, there is rather scarce literature on wet-milling characteristics of corn hybrids grown in Turkey. The aim of this research was to study physicochemical properties and wet-milling qualities of commonly grown dent corn hybrids (Isıdora, Helen, Shemal, Tietar and P32W86) in Tokat and Samsun. Grain yields were much higher in Tokat (average 1577 kg da-1) than in Samsun (average 1232 kg da-1). Corn hybrids varied significantly by genotype in such physical properties as thousand-kernel weight, hectoliter weight, hardness and density, and mean values were respectively 372.8-379.3 g, 77.6-77.7 kg, 18.8-19.7 sec and 1.30-1.29 g cm-3. Chemical compositions of corns differed by hybrid and to some extent by growing location and year. All hybrids, especially Helen, Shemal and P32W86, exhibited wet-milling results (average starch yields from 62.0 to 67.3% and starch recoveries from 84.1 to 93.5%) that were comparable to industrial wet-processing. Significant correlations were determined among physical, chemical and wet-milling properties of corn hybrids. Considering higher grain yields but similar wet-milling qualities, Tokat appears to be better suited than Samsun for starch-oriented dent corn production.

Keywords
Dent corn; Zea mays indentata; Wet-milling quality

Advanced Search


Announcements    [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

    [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)    Call for papers

    To Researcher:

    I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

    I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


    AIMS and SCOPE

    Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


    Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

    Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

    The journal is open access.

    The journal has both online and printed publishing.

    The journal has a manuscript submisson system.

    There are no page charges.


    INDEXING

    ACADEMIC JOURNALS DATABASE

    AGRICOLA

    ARASTIRMAX

    CAB ABSTRACTS

    CROSSREF

    DIRECTORY OF SCIENCE

    DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

    DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

    EBSCO

    EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

    ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

    FAO- AGRIS

    GENAMICS JOURNALSEEK

    GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

    GOOGLE SCHOLAR

    INDEX COPERNICUS

    JOURNAL INDEX

    JOUR INFORMATICS

    OPEN ACCESS LIBRARY

    OPEN J-GATE

    RESEARCH BIBLE

    ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

    SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

    SCIENCE CENTRAL

    THE GROVE ONLINE LIBRARY

    TUBITAK-ULAKBIM

    ULRICHSWEB

    WORLDCAT


    [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
    Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

    ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

    We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

    Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri