English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Geç Yapraklanan ve Yan Dallarda Meyve Veren Ceviz Genotiplerinin Seleksiyon Yoluyla Islahı
(Study On The Selection of Superior Walnut Types With Lateral Bud Fruitfulness and High Nut Quality )

Author : Osman Çağrı KILIÇOĞLU  Yaşar AKÇA  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 2018-3
Page : 297-304


Summary
Türkiye, dünyada önemli ceviz üreten ülkelerden biridir. 2017 yılı istatistiklerine göre 190.000 ton üretimi ile dünyada 4. sıradadır. Juglans regia, Türkiye’de ekonomik olarak yetiştiriciliği yapılan önemli bir türdür. Türkiye’de, uzun zamandır cevizin tohumla çoğaltılması, geniş genetik kaynaklar sunan çok sayıda ceviz ağacı varlığı oluşturmuştur. Bu araştırmada, Tokat ilinin Turhal ve Zile ilçelerinde tohumdan yetişmiş ceviz popülâsyonu içinde yan dallarda meyve veren 55 ceviz tipi incelenmiştir. Araştırmada 21 genotip seçilmiştir. Seçilen tiplerde yan dallarda meyve verme oranı %35 (60-TR-12) ile %85 (60-ZL-01) arasında tespit edilmiştir. Ortalama kabuklu meyve ağırlığı 8.16 g (60- TR-16)- 14.71 g (60-TR-03), iç ceviz ağırlığı 3.98 g (60-TR-16) to 7.4 g (60-ZL-01) arasında, meyve boyu 24.41 mm (60-ZL-06) 42.50 mm (60-TR-07) arasında, meyve eni 22.25 mm (60-ZL-06)-34.58 mm (60-ZL-04) arasında, meyve yüksekliği 23.77 mm (60-ZL-06)- 35.58 mm (60-ZL-02) arasında, kabuk kalınlığı 0.36 mm (60-TR-22) -1.48 mm (60- TR-03) arasında bulunmuştur.

Turkish Keywords
Ceviz çeşit ıslahı, yan dallarda meyve verme, meyve kalitesi

Abstract
Turkey is one of the most important producers of walnut in the world. In 2017, Turkey ranked fourth in world production with 190000 t of production. Juglans regia L. is a very important species commercially grown in Turkey. Continuous seed propagation in Turkey has given rise to a great number of seedling walnut trees, which represent valuable walnut gene resources. In this study 55 walnut genotypes with lateral bud fruitfulness in the population of walnut which is grown from seed in counties of Turhal and Zile have been examined and 21 genotypes were selected. The percentage of lateral bud fruitfulness of selected types is determined between 35 % (60-TR-12) and 85 % (60-ZL-01). The nut weight ranged between 8.16 g (60-TR- 16) to 14.71 g (60-TR-03), kernel weight changed between 3.98 g (60-TR-16) to 7.4 g (60-ZL-01), nut length was determined as 24.41 mm (60-ZL-06) 42.50 mm (60-TR- 07), nut suture 22.25 mm (60-ZL-06) - 34.58 mm (60ZL-04), nut cheek 23.77 mm (60- ZL-06) - 35.58 mm (60-ZL-02), shell thickness ranged from 0.36 mm (60-TR- 22) to1.48 mm (60-TR-03) .

Keywords
Walnut variety breeding, lateral bud fruitfulness, nut quality

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri