English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Adana İlinde Çiftçilerin Uydu-Esaslı Traktör Otomatik Dümenleme Sistemi Deneyimleri
(Farmers’ Experiences with GNSS-Based Tractor Auto Guidance in Adana Province of Turkey )

Author : Muharrem KESKİN  Yunus Emre ŞEKERLİ Sait Muharrem SAY Mustafa TOPÇUERİ  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 2018-2
Page : 172-181


Summary
Otomatik Dümenleme (OD) sistemleri tarımsal işlemlerde çiftçilere yüksek hassassiyet, yüksek verim ve daha az tarımsal girdi kullanımı gibi birçok yarar sağlamaktadır. OD sistemlerinin kullanımı birçok ülkede artmaktadır. Türkiye'de Adana ilinde ve diğer bölgelerde kullanımı da artmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Adana'da OD sistemleri kullanan yaklaşık 110 çiftçiden 55'i ile yüz yüze görüşerek çiftçilerin deneyim ve memnuniyet düzeylerini değerlendirmekti. Çiftçilerin büyük bir kısmının (%34.5) 200-300 ha ve 50-100 ha (%23.6) araziye sahip olduğu tespit edilmiştir. En yaygın (%49.1) GNSS sinyal düzeltme yöntemi yıllık abonelik ücreti gerektiren RTK + CORS + GSM sistemidir. Çiftçiler, OD sistemini en fazla toprak işleme (%98.2), ekim (%47.3) ve gübreleme (%29.1) işlemlerinde kullanmaktadır. Karşılaştıkları sorunların çoğunlukla (%83.3) donanımla ilgili olduğu belirlenmiştir. Sistemin sağladığı en önemli yararların, düz toprak sırtı oluşturma (%98.2), esnek çalışma saatleri (%92.7), zamandan tasarruf (%80.0), yakıt tasarrufu (%80.0) ve işgücü tasarrufu (%50.9) olduğu tespit edilmiştir. Kullanıcıların çoğunluğu sistemden "Çok memnun" (%81.8) ve "Memnun" (%16.4) olduğunu bildirmiştir. Bununla birlikte, katılımcı çiftçilerin %96.4'ü diğer Hassas Tarım (HT) teknolojilerini kullanmamaktadır ve bunun en büyük nedeninin (% 54.5) bu sistemler hakkında bilgi sahibi olmamalarıdır. Bu sebeple, çiftçilerin diğer HT teknolojileri üzerine eğitim almaları gerekli görülmektedir.

Turkish Keywords
Adana, anket, hassas tarım, otomatik dümenleme, Türkiye

Abstract
Auto Guidance (AG) systems offer many advantages for farmers including more accuracy, more efficiency and agricultural input savings. The adoption of AG systems is increasing in many countries. Also, their adoption rate is rising in Adana province and in other regions of Turkey. The aim of this study was to assess the experiences and satisfactions of 55 out of about 110 farmers who used AG systems in Adana using face-to-face interviews. A large portion of the farmers (34.5%) had a land area of 200-300 ha followed by 50-100 ha (23.6%). The most common (49.1%) GNSS signal correction method was RTK + CORS + GSM which requires annual subscription fee. Participant farmers used the AG system mostly in tillage (98.2%) followed by planting (47.3%) and fertilization (29.1%). Most of the problems (83.3%) they faced were related to hardware. The biggest benefits provided by the system were creating straight soil ridges (98.2%), flexible working hours (92.7%), time-savings (80.0%), fuel savings (80.0%) and labor savings (50.9%). The majority of the users were "Very satisfied" (81.8%) and "Satisfied" (16.4%) with the system. However, 96.4% of them did not use other Precision Agriculture (PA) technologies and the greatest reason (54.5%) was that they did not have any knowledge about them; thus, farmers need training on other PA technologies.

Keywords
Adana province, auto guidance, Precision agriculture, survey, Turkey

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri