English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Brokoli Taç İzdüşüm Alanının Görüntü İşleme Yöntemi Kullanılarak Hesaplanması
(Calculation of Broccoli Canopy Projection Area Using Image Processing Method )

Author : Adil Koray YILDIZ  Tekin ÖZTEKİN Mehmet Murat CÖMERT  
Type :
Printing Year : 2017
Number : 2017-Ek Sayı
Page : 172-177


Summary
Bu çalışmada görüntü işleme yöntemleri kullanılarak bitki taç izdüşüm alanının hızlı bir şekilde hesaplanması amaçlanmıştır. Denemeler için brokoli (Brassica oleraceae L.) bitkilerinden elde edilmiş fotoğraflar kullanılmıştır. MATLAB yazılımı kullanılarak oluşturulan program ile bitkiler renk uzayındaki farklarından yararlanılarak zeminden ayrılmıştır. Ölçüsü bilinen çerçeve alanı ile oranlanarak bitkinin gerçek alanı hesaplanmıştır. Aynı fotoğraflarda alanlar, planimetre ile de hesaplanarak süre ve doğruluk bakımından karşılaştırılmıştır. Görüntü işleme ile hesaplanan alanlarla planimetreyle ölçülen alanlar arasında R2=0.983 olan doğrusal bir ilişki bulunmuştur. Görüntü işleme ile alan 0.002 saniyede hesaplanırken planimetreyle yaklaşık 564 saniyede ölçüm gerçekleşmiştir.

Turkish Keywords
Görüntü işleme, planimetre, taç izdüşüm alanı

Abstract
In this study, it is aimed to calculate the plant canopy projection area quickly by using image processing methods. Photographs from broccoli (Brassica oleraceae L.) plants were used for the experiments. Plants were separated from the ground using differences in color space by using the algorithm which created in MATLAB software. The actual area of the plant is calculated by comparing it with the known frame area. In the same photographs, areas were also calculated with planimeter and compared in terms of time and accuracy. A linear relationship, where R2=0.983, was found between areas calculated by image processing and areas measured by planimetry. With the image processing, the area was calculated at 0.002 seconds, while the planimetry measured approximately at 564 seconds.

Keywords
Image processing, planimeter, canopy projection area

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 35 (2)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 35 (2)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 35 (2)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 35, No 2, 2018, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri