English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Bursa İlinde Yetiştiricilik Yapılan Seraların Yapısal Yönden Değerlendirilmesi
(Analysis of Structural Aspects of Greenhouses in Bursa )

Author : Erkan YASLIOĞLU  Serkan DURMUŞ  
Type :
Printing Year : 2017
Number : 2017-Ek Sayı
Page : 164-171


Summary
Bu çalışmada Bursa ilindeki seraların yapısal yönden değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla bölgede yetiştiriciliğin yoğun olarak yapıldığı Gürsu, Karacabey, Mustafakemalpaşa ve İznik ilçelerindeki seralar incelenmiştir. İncelenen seraların tümünün düz bir arazi üzerinde kurulu, klipsle tutturulmuş plastik örtülü, yay ve yarım daire çatılı, yan duvarlarının ise dik kenarlı olduğu belirlenmiştir. İncelenen seraların yarısında iskelet malzemesi olarak çelik, diğer yarısında ise galvanize çelik kullanılmıştır. Örtü malzemesi olarak % 35,7’sinde üç katkılı (UV+IR+EVA), % 64,3’ünde iki katkılı (UV+IR) polietilen (PE) malzeme kullanılmıştır. Gerçekleştirilen anket çalışmasından elde edilen sonuçlara göre bölgede kullanılan sera örtü malzemelerinin %85,7’sinin 36 ay, %7,15’inin 48 ay ve %7,15’inin de 60 ay ekonomik ömre sahip olduğu belirlenmiştir. Seraların genişlikleri 7,0-12,5 m, uzunlukları 42,0-142,0 m, yan duvar yükseklikleri 2,3-5,0 m, çatı yükseklikleri 1,4-2,1 m arasında değişmektedir. İşletmelerin yalnızca % 21,4’ünde soğuk hava deposu bulunmaktadır. Seraların % 57,14’ü ısıtılmaktadır. Seraların % 64,3’ünde gölgeleme yapılmakta, gölgeleme yapılan seraların % 55,6’sında yeşil örtü, %44,4’ünde de ısı perdesi kullanılmaktadır. İncelenen işletmelerin sahip oldukları toplam sera alanları 1,00-35,28 da arasında değişmekte olup ortalaması 8,3 da’dır. Gerçekleştirilen anket çalışmasından elde edilen sonuçlara göre, yetiştiricilerin en önemli sorunlarının örtü malzemesiyle ilgili olduğu (% 71,4), bunu yine örtü malzemesi özelliğine bağlı yoğunlaşma (% 7,14) ile havalandırma ve ısıtmanın izlediği belirlenmiştir. Örtü malzemesi ile ilgili şikayetlerin daha çok dayanımın düşüklüğü üzerinde yoğunlaştığı görülmüştür. Bu çalışmadan elde edilen sonuçlara göre dayanımı ve ışık geçirgenliği yüksek örtü malzemelerinin geliştirilmesinde yarar vardır.

Turkish Keywords
Bursa, Gölgelendirme, Isıtma, Örtü Malzemesi, Sera

Abstract
In this study, it is aimed to evaluate the structural aspects of greenhouses in Bursa. For this purpose, greenhouses in the districts of Gürsu, Karacabey, Mustafakemalpaşa and İznik, where the greenhouse cultivation was extensively carried out, were examined. It is determined that all of the investigated greenhouses were dome or flat arch roofed with side wall, flat land located, plastic film covered greenhouses. Half of the investigated greenhouses were steel frame and the others were galvanized steel frame. UV + IR + EVA added and UV + IR added polyethylene films were used as covering materials in the 35.7%, 64.3% of the investigated greenhouses, respectively. According to the results of the survey conducted, it was determined that 85.7% of the greenhouse covering materials used in the region had an economic life of 36 months, 7,15% of 48 months and 7,15% of 60 months. The widths, lengths, sidewall heights and roof heights of the greenhouses were in the range of 7.0-12.5 m, 42.0-1420.0 m, 2.3-5.0 m, and 1.4-2.1 m, respectively. Only 21.4% of the greenhouse operations have cold storage. 57.14% of the greenhouses are heated. Shading was performed in 64.3% of the greenhouses, and green covering and heat screen are used in 55.6% and 44.4% of the shaded greenhouses, respectively. The total greenhouse area owned by the surveyed enterprises ranged from 1.00 to 35.28 da with an average of 8.3 da. According to the results of the survey conducted, it was determined that the most important problems of the farmers were related to the covering material (71,4%), followed by the concentration (7.14%) due to the covering material feature, ventilation and heating. Complaints about covering material have mostly been focused on the low resistance. According to the results obtained from this study, it is useful to develop the cladding materials with high strength and high light transmittance.

Keywords
Bursa, Shading, Heating, Covering Material, Greenhouse

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 35 (2)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 35 (2)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 35 (2)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 35, No 2, 2018, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri