English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Şebin Ceviz Çeşidinin Stres Koşullarına Dayanımının Belirlenmesi
(Determination of Şebin Walnut (Juglans regia L.)Variety Tolerance to Stress Conditions )

Author : Hüseyin ŞİMŞEK  Yaşar AKÇA Ali ÜNLÜKARA Çetin ÇEKİÇ  
Type :
Printing Year : 2017
Number : 2017-Ek Sayı
Page : 141-150


Summary
Bu araştırma şebin ceviz çeşidinin stres koşullarına dayanımını belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Denemede, Juglans regia L. anacı üzerine aşılı 2 yaşlı Şebin fidanları kullanılmıştır. Fidanlara, 5 sulama suyu tuzluluğu (T0= 0,3 dS.m-1-kontrol, T1= 1 dS.m1, T2= 2 dS.m-1, T3= 3 dS.m-1ve T4= 5 dS.m-1) ve 3 sulama suyu miktarı (S1= 1 litre/hafta, S2= 3 litre/hafta ve S3= 5 litre/hafta) faktöriyel deneme desenine göre tesadüf parsellerinde 4 tekrarlamalı olarak uygulanmıştır. T3 ve T4 konularındaki bitkiler, denemenin 2. yılında tuz stresi nedeniyle ölmüştür. Bitkiler, haftada 1 litre su uygulanan S1 konusunda 2,68 dS.m-1 düzeyindeki toprak tuzluluğundan (ECe) sonra, haftada 3 litre su uygulanan S2 konusunda 5,34 dS.m-1 düzeyindeki toprak tuzluluğundan (ECe) sonra ve haftada 5 litre su uygulanan S3 konusunda ise 10,95 dS.m-1 düzeyindeki toprak tuzluluğundan (ECe) sonra ölmüştür. Deneme sonunda yaşamlarını sürdürebilen T0, T1 ve T2 konuları için yapılan varyans analizi sonuçlarına göre toplam bitki ağırlığı tuzluluk, su miktarı ve tuzluluk-su miktarı interaksiyondan önemli derecede (p<0.01) etkilenmiştir. Toplam bitki ağırlığı, uygulanan sulama suyu tuzluluğunun artmasıyla birlikte azalmıştır. Kontrol konusuna göre T1 ve T2 konuları için fidan gelişimi sırasıyla %23,9 ve %37,5 oranında daha düşük olmuştur. Bitki boyu üzerine yalnızca uygulanan su miktarlarının etkisi önemli bulunmuştur (p<0,01). Tuzluluğun etkisiyle bitki boyunda azalma gözlenmesine karşın ortalamalar arası fark önemli bulunmamıştır. Bitki gövde çapı üzerine yalnızca uygulanan su miktarlarının önemli derecede (p<0,01) etkili olduğu belirlenmiştir. Tuzluluğun gövde çapı üzerine etkisi önemli bulunmamıştır. Bitki kök gelişimi üzerine tuzluluğun, su miktarının ve tuzluluk-su miktarı interaksiyonu etkisi p<0,01 düzeyinde önemli bulunmuştur. T0 konusuna göre T1 ve T2 konularında bitki kök ağırlığı sırasıyla %14,8 ve %30,4 kadar daha az gelişme göstermiştir. S1 konusuna göre de uygulanan su miktarındaki artışla birlikte S2 ve S3 konularında bitki kök ağırlığı sırasıyla %79 ve %114 oranında artış sağlamıştır. Saçak kök gelişimi üzerine tuzluluk, su miktarı ve tuzluluk-su miktarı interaksiyonu etkisi p<0,01 düzeyinde önemli bulunmuştur. Artan tuzluluğun etkisiyle saçak kök gelişimi azalırken, azalan su miktarı etkisiyle de azalmıştır. Taze kök sayısı üzerine yalnızca tuzluluğun etkisi p<0,01 düzeyinde önemli bulunmuştur. T0 ile T1 konularında taze kök sayısı 5,3 ile 4,1 adet iken T2 konusunda 0,2 adete düşmüştür. Uygulanan su miktarındaki artışla birlikte taze kök sayısında da artış gözlenmiş ancak farklılık önemli bulunmamıştır.

Turkish Keywords
Bitki gelişimi, su stresi, Şebin ceviz çeşidi (Junglans regia L.), tuz stresi.

Abstract
This research was carried out with Şebin walnut variety (Juglans regia L.) to determine to the tolerance to stress conditions including salinity and water stress. The experiment was designed by factorial design in randomized blocks and lasted for 2 years. In the research, the plants were exposed with five irrigation water salinity levels (T0= control, T1= 1, T2= 2, T3= 3 and T4= 5 dS.m-1) and three irrigation water rates (S1= 1 liter, S2= 3 liters and S3= 5 liters per week) with four replications. Plants in T3 and T4 treatments, died at the trial of 2 years due to salt stress. While the plants in S1 treatments applied 1 liter of water per week died at 2.68 dS.m-1 levels in soil salinity (ECe); the plants with 3 liters of water application (S2) a week at the 5.34 ds.m-1 levels and the plants with 5 liters water application (S3) a week died at 10.95 ds.m-1 of soil salinity level (ECe). The total weight of plants in T0, T1 and T2 treatments, which survived until the end of experiment, were significantly affected by salinity level, water level and their interaction(p <0.01). Total plant weight decreased with the increase of salinity in irrigation water. Seedling development for T1 and T2 treatments were 23.9% and 37.5 lower than control plants, respectively. Only the effect of the water level was significant (p <0.01) on plant height. Although the plant height was affected by salinity level, differences of application were not significant. The trunk diameter of plants were significantly affected by only water level (p <0.01). The effect of salinity level on the trunk diameter was not significant. The effect of salinity level, water level and their interaction on the plant root and lateral root growth was significant at p <0.01 level. In comparison to the plants in T0, the roots’ weight of plants in the T1 and T2 treatments showed a 14.8 and a 30.4 percent reduction in growth.The increase of water level in the S2 and S3 treatments resulted in an increase of 79% and 114% respectively, on the plant root weight compared to S1 treatment. The increase of salinity and the decrease of water reduced lateral root development The number fresh root of plants was significantly affected by only salinity (p <0.01). While the average number of fresh root were 5.3 and 4.1, respectively, it reduced to 0.2 in T2 treatment. Although the average number of fresh root were increased by the increase of irrigation water, differences of application were not significant.

Keywords
Plant development, salinity stress, Şebin walnut variety (Junglans regia L.), water stress.

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri