English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Farklı Arazi Kullanımı Altında Meydana Gelen Toprak ve Yüzey Akış Kayıplarının Wepp Hillslope Modeli Kullanılarak Tahmin Edilmesi
(Estimation of Soil Loss And Runoff Under Different Land Use by Using Wepp Hillslope Model )

Author : Saniye DEMİR  İrfan OĞUZ Ömer Faruk CİBA Erhan ÖZER  
Type :
Printing Year : 2017
Number : 2017-Ek Sayı
Page : 97-104


Summary
Arazi kullanımı ve yönetimi, toprakların strüktürel özellikleri ve erozyona duyarlılıkları bakımından önemli bir değişkendir. Bu çalışmada, WEPP (Water Erosion Prediction Project, 2012) Hillslope modeli kullanmak suretiyle farklı arazi kullanımı altındaki arazilerde meydana gelen toprak kayıpları ve yüzey akış miktarları tahmin edilmiştir. Çalışma, Karadeniz ile İç Anadolu bölgesi arasında yer alan Tokat-Sivas karayolunun 20.km mesafesinde yürütülmüştür. 2010-2015 yılları arasındaki iklim verileri kullanılmıştır. Ortalama yıllık yağış 385 mm’dir. Toprak örnekleri farklı arazi kullanımlarının olduğu 3 farklı araziden 0-20 cm ve 20-40 cm derinlikten alt ve üst olmak üzere 18 noktadan alınmıştır. Yamacın uzunluğuna ve eğimine bağlı olarak en yüksek toprak kayıpları tarım, en düşük toprak kayıpları ise orman arazisinde tahmin edilmiştir.

Turkish Keywords
Tokat, WEPP Hillslope Model, yüzey akış, toprak kayıpları

Abstract
Land use and management has great importance on soil structural development and erodibility. In this study, soil erosion and surface runoff were predicted under different land use types by using Water Erosion Prediction Project (WEPP, 2012) Hillslope model. The study was carried out along a 20.km from Tokat-Sivas highway between the Black Sea and the Central Anatolian region. The climate data between the years of 2010-2015 was used in the study. The average rainfall in the study region is 385 mm. A total of 18 soil samples were collected from 0-20 and 20-40 cm depth from 3 different soils under different - use. Depending on the length and the size of slope, the highest and lowest soil losses were estimated in agriculture, and forest land, respectively.

Keywords
Tokat, WEPP Hillslope Model, runoff, sediment yield

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri