English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Tokat Yöresinde Yetiştirilen Bazı Kiraz Çeşitlerinin Fenolojik Ye Pomolojik Özellikleri Üzerine Bir Araştırma
(Summary A Research On Phenological And Pomological Characteristics Of Some Sweet Cherry Cultivars In Tokat Region )

Author : Resul GERÇEKCİOĞLU  Ayhan TEMİZ  
Type :
Printing Year : 1997
Number : 1997-1
Page : 1-16


Summary
Bu araştırma 1994-1995 yıllarında Tokat Meyvecilik Üretme İstasyonunda, Karabodur, Starking Hardy Giant, Vista, Van, Bing, Stella ve Noble kiraz çeşitlerinde yürütülmüştür. Araştırmada çeşitlerinin fenolojik ve pomolojik özellikleri belirlenerek, yöre için uygun çeşitlerin önerilmesi amaçlanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; çeşitierde çiçeklenme dönemi Mart sonu ile Nisan ay mm ilk haftasına rastiamış(29 Mart-10 Nisan) meyve hasatları ise Mayıs ve Haziran aylarında yapılmıştır (24 Mayıs-12 Haziran). Ortalama meyve ağırlıkları; Starking Hardy Gİant 4.46 g, Vİsta 5.83 g, Van 7.82 g, Bing 7.88 g, Stella 6.35 g, Noble 5.33 g ve Karabodur çeşidinde ise 6.05 g olarak saptanmıştır. En iri meyvelere Van (26.19 mm) ve Bing (25.80 mm) çeşitleri sahip olurken; meyvelerde SÇKM açısından Bing (%15.33), toplam asitlik açısından ise Van (%1.4I) çeşidinin en yüksek değere sahip olduğu görülmüştür. Her iki yılda da tüm çeşitlerde çatlamaya rastlanmamış ve net mezokarp oranı Starking Hardy Giant çeşidi hariç, diğer çeşitlerde 10 katın üzerinde bulunmuştur. Araştırma sonuçlarına göre; Van, Bing, Stella, Noble ve Vista çeşitleri yörede en iyi özellikleri gösteren çeşitler olarak belirlenmiştir.

Turkish Keywords


Abstract
This study was carried out, on Starking Hardy Giant, Vista, Van, Bing, Stella, Noble, Karabodur sweet cherry cultivars in Tokat Fruit Production Station during 1994-1995. This study were purposed to determine of phenoîogical and pomological characteristics of some sweet cherry cultivars grown and recommend cultivars in Tokat region. According to observations, flowering occured between March and April (29th of March, 10th of April) and the fruits were harvested between May and June (24th of May, 12th of June) in all cultivars. The average fruit weights were found, respectively; 4.46 g in Starking Hardy Giant, 5.83 g in Vista, 7.82 g in Van, 7.88 g in Bing, 6.35 g in Stella, 5.33 g in Noble and 6.05 g in Karabodur sweet cherry cultivars. The largest fruits were obtained from Van (26.19 mm) and Bing (25.80 mm); the highest TSS content was found in the Bing (5.33 %); and the highest total acidity was found in the Van (1.41 %) sweet cherry. The fruit cracked was not observed and mesocarp ratio was found exceeded 10 times in all cultivars in two years. Among the cultivars, the best results were obtained from Van, Bing, Stella, Noble and Vista sweet cherry cultivars.

Keywords

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri