English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Walter Diyagramları Yoluyla Batı Karadeniz Tr-83 Bölgesi Üçüncü Düzey İllerinde Kuraklığın Araştırması
(The Research of Drought in The Third Level Of Tr83 Regions in Western Blacksea Through Walter Diagrams )

Author : Bekir AYYILDIZ  Arslan Zafer GÜRLER  
Type :
Printing Year : 2017
Number : 2017-Ek Sayı
Page : 73-79


Summary
İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırmasında yer alan Batı Karadeniz Bölgesinde TR83 kapsamında olan TR831 Samsun, TR832 Tokat, TR833 Çorum ve TR834 Amasya illerinde tarımsal faaliyetlerin kuraklıktan etkilenme ölçülerinin ortaya konması için 1980-2014 dönemini kapsayan Walter diyagramları oluşturulmuştur. Söz konusu diyagramlar yoluyla, seçilen bölgedeki her ilin kurak ve yağışlı geçirdiği süreç ve kurak dönemlerin basit olarak gösterilmesi amaçlanmıştır. Genel bir perspektiften bakıldığında; Amasya, Tokat ve Çorum’da tarımsal kuraklık sorununun yaklaşık üç ayla sınırlı olduğu görülmektedir. Samsun ilinde ise araştırma dönemi içinde kuraklık görülmemiştir. TR 83 bölgesi içinde yer alan illerde, genel olarak yaz ve kış sıcaklıklarının artış yönünde olduğu, yağış ortalamalarının azalacağı görülmektedir. Bu durum, giderek kurak ve düzensiz iklim koşullarının yaşanacağını göstermektedir. Söz konusu durum, bölgede yetiştirilen ürünlerin sıcaklıktan ve düzensiz yağışlardan belli ölçüde etkilenebileceği söylenebilir.

Turkish Keywords
Walter Diyagramları, kuraklık, TR- 83 Bölgesi

Abstract
TheWalter diagrams covering the period 1980-2014 have been established in order to reveal the effects of drought on agricultural activities in TR831 Samsun, TR832 Tokat, TR833 Corum and TR834 Amasya which are with inthescope of TR83 in the Western Black Sea Region with Classification of Regional Units. Bymeans of these diagrams, it is aimed to Show the simple process of aridan drainy periods and dry periods of each province in the selected region. From a general perspective; It is seen that the problem of agricultural drought in Amasya, Tokat and Çorum is limited to about three months. In Samsun province, no drought was observed during the research period. In the provinces with in the TR 83 region, it is observed that the summer and winter temperatures are generally in the direction of increase and the average rainfall is decreasing. This situation shows increasingly aridandir regula rclimate conditions. This can be said to be affected b ytemperature and irregular rainfall.

Keywords
WalterDiagrams, drought, TR-83 Region

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri