English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Farklı Sulama Seviyelerinin Yüzeyaltı Damla Sulama İle Sulanan Yalova İncisi Sofralık Üzüm Çeşidinde Verim ve Su Kullanım Randımanına Etkisi
(Different Irrigation Strategies Affect on YieldandWaterUse Efficiency of Subsurface Drip Irrigated Table Grape Variety of Yalova İncisi )

Author : Gülşen DURAKTEKİN  Yeşim BOZKURT ÇOLAK Kadir KUŞVURAN Havva AKÇA Günsu ALTINDİŞLİ ATAĞ Eser ÇELİKTOPUZ  
Type :
Printing Year : 2017
Number : 2017-Ek Sayı
Page : 67-72


Summary
Bu araştırma yüzeyaltı damla yöntemiyle farklı düzeylerde sulama seviyelerinin Yalova İncisi sofralık üzüm çeşidinde verim ve su kullanım randımanlarına etkisini belirlemek amacıyla 2016 yılında Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Tarsus Toprak ve Su Kaynakları Topçu İstasyonunda yapılmıştır. Araştırmada 6 farklı sulama düzeyi (Tam sulama, TS; kısıntılı sulama, KS-75; kısıntılı sulama, KS-50; yarı ıslatmalı kısıntılı sulama, PRD-75; yarı ıslatmalı kısıntılı sulama PRD-50 ve Susuz) kullanılmıştır. Tam sulamalarda 90 cm kök bölgesindeki eksik toprak neminin tarla kapasitesine getirilmesi öngörülmüştür. Araştırma, tesadüf blokları deneme deseninde üç yinelemeli olarak yürütülmüştür. Sulama düzeylerinin verim üzerine etkisi istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. En yüksek verim tam sulama (TS) konusunda 30.9 t ha-1, en düşük verim susuz konusunda 11.7 t ha-1 elde edilmiştir. En yüksek su kullanım randımanı (WUE), PRD-75 konusunda 6.8 kg m-3, en düşük ise susuz konusunda 3.8 kg m-3 olarak belirlenmiştir. Sonuç olarak, su sıkıntısının olmadığı koşullarda TS; su kaynaklarının kısıtlı olması durumda ise PRD-75 konusu önerilebilir.

Turkish Keywords
Asma, sulama programlaması, su kullanım randımanı, yüzeyaltı damla sulama

Abstract
This research was carried out to determinethe effects of different irrigation strategieson yield and water use efficiency of subsurface drip irrigated table grape variety of Yalova İncisi in 2016 at experimental fields of Alata Horticultural Research Station, Tarsus Soiland Water Resources Topçu Unit. In study six irrigation levels (Full irrigation, TS;deficit tirrigation, KS-75;deficit irrigation, KS-50; PartialRoot-ZoneDrying PRD-75% ,Partial Root-Zone Drying PRD-50% of full irrigation treatments and Rainfed or no irrigation, RF) were examined. In full irrigation treatment, soil water deficit in 0-90 cm root zone depth was replenished to field capacity in irrigations. The experiment was randomized block design with three replications. The effect of the irrigation levels on the yield was found statistically significant. Full irrigation treatment resulted the highest fruit yield (30.9 t ha-1) and the lowes fruit yield as 11.7 t ha-1was obtained in rainfed treatment. The highest water use efficiency (WUE) was found in PRD-75 (6.8 kg m-3) and the lowest one was in rainfed (3.8 kg m-3). According to findings of presentstudy, in watershortageenvironments, TS is recommended. In waters cantregions, Partial Root-Zone Drying with PRD-75 is suggested.

Keywords
Grapevine, irrigation scheduling, subsurface dripirrigation, water use efficiency

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri