English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


IPARD Destekli Süt Sığırcılığı İşletmelerinde İç Ortam İklim Parametrelerinin Analizi (Bursa Karacabey Örneği)
(Analysis of Indoor Climate Parameters in IPARD Supported Dairy Cattle Farm (The Case of Bursa Karacabey) )

Author : Erkan YASLIOĞLU  Erdal TÜRKMEN  
Type :
Printing Year : 2017
Number : 2017-Ek Sayı
Page : 41-49


Summary
Bu çalışmada Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından desteklenen iki adet işletmede iç ortam sıcaklık ve nem değerleri ile tasarım farklılıklarının bu sonuçlara etkisi analiz edilmiştir. Çalışma Bursa Karacabey Şahinköy ’de birbirine 800 metre mesafede aynı kapasite ve benzer planlama özelliklerine sahip iki Süt Sığırcılığı işletmesinde gerçekleştirilmiştir. Her bir işletmede 7 adet veri kaydedici cihaz kullanılmıştır. Ölçümler 18.12.2016 ile 19.01.2017 tarihleri arasında 1 ay boyunca devam etmiş olup, sıcaklık ve nem değerleri saatte bir olacak şekilde 24 saat boyunca kayıt altına alınmıştır. Birçok kaynakta sığırlar için uygun bağıl nemin % 60-75 arasında olması gerektiği, % 80’i geçmemesi önerildiği halde inceleme yapılan her iki işletmede de bağıl nemin birçok kez % 100’lere ulaştığı hatta bir işletmede uzun saatler sürdüğü görülmüştür. İki işletme arasında iç ortam hava kalitesi açısından istatistiki farklar önemli (P<0,01) görülmüştür. Bu farkların yan duvar üstünün işletmelerden birinde perdeli sistemlerle diğerinde ise plastik doğrama malzeme ile kapatılmış olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Uç değerler açısından perdeli sistemde bağıl nem düzeyi daha yüksek, sıcaklık daha düşük görülmüştür. Havalandırma açısından işletme tasarımının iyileştirilmesi gerektiği ve yan duvar yüksekliği açısından bir standart geliştirilmesinin faydalı olacağı kanaatine varılmıştır.

Turkish Keywords
Bağıl nem, havalandırma, sıcaklık, TKDK

Abstract
In this study, the effects of design differences on indoor air temperature and humidity values were analyzed in the two enterprises supported by the Agricultural and Rural Development Support Institution (TKDK). The study was carried out in two dairy cattle farms with the same capacity and similar planning characteristics at an 800 meters distance from each other in Bursa Karacabey Şahinköy. Seven measuring instruments were used in each operation. The measurements were carried out for one month between 18.12.2016 and 19.01.2017 and the temperature and humidity values were recorded hourly basis for 24 hours. Many studies suggest that the relative humidity for cattle should be in the range of 60-75 %, and not to exceed 80 %. According to the our results; it has been observed that relative humidity values in both investigated farms a few times were reached up to 100 %. Besides, it has been observed that it run on for a long time in the one of two investigated farms. Significant differences (P <0.01) were found between the two enterprises in terms of indoor air quality. It was concluded that these differences were resulted from the fact that the side walls were covered with curtain systems in one farm and with plastic chopping material at the other. In terms of extreme values, the relative humidity level is higher and the temperature is lower in the curled system. It has been concluded that the design of structure should be improved in terms of ventilation, and it would be useful to develop a standard for side wall height.

Keywords
Relative humidity, ventilation, temperature, TKDK

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri