English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Prototip Anız Ezme-Kesme Makinası ile Geleneksel Anız Parçalama Makinasının Karşılaştırılması
(Comparison of a Prototype Stubble Crushing-Cutting Machine with Conventional Stubble Fragmentation Machine )

Author : Emin BİLGİLİ  Yasemin VURARAK Ali BOLAT Yeşim ŞAHİN  
Type :
Printing Year : 2017
Number : 2017-Ek Sayı
Page : 24-33


Summary
Çalışmada, ana ürün mısır hasadı sonrası, anız yönetimi uygulanmış ve toprak hazırlığı yapılmıştır. Toprak verimlilik analizi, nem ve penetrasyon değerleri ölçülmüştür. Gelir/gider oranı ile makinaların ekonomikliği karşılaştırılmıştır.Çalışmanın iki yıllık verilerine göre kullanılan anız ezme-kesme makinasının (prototip) diğer anız parçalama makinasına göre yakıt tüketimi alan başına 1/3 oranında daha az, dolayısıyla gelir/gider oranlarına (geleneksel yöntem 33.3, alternatif yöntem 40.9) göre daha avantajlı olduğu tespit edilmiştir. Prototip için gerekli traktör gücü 37-60kW iken diğer makina için daha büyük güçte (>60kW) bir traktöre ihtiyaç duyulmaktadır. Mısır saplarının parçalamasında kullanılabilen bu makinanın, toprakta açtığı izler 2-4 cm arasında ölçülmüştür. Anızın tarlada parçalanması için yapılan çalışmada, her bir anız parçası 11-12 cm aralığında kesilmiştir. Sap ve anızın 25 cm den uzun olması durumunda, kesme işlemi esnasında yük iki bıçak üzerinde yüzeye uygulanmış böylece kesilme bölgesinin 2 ayrı noktasında kesme işlemi gerçekleşmiştir

Turkish Keywords
Çukurova, anız parçalama makinası, anız yönetimi, mısır, gelir gider oranı.

Abstract
In the study, stubble management was applied according to the experimental subjects, soil preparation was made, soil fertility analysis, moisture and penetration values were measured after the main crop corn harvest. The in come-expenditure ratio and the economics of the machines are compared. According to the two-year data of the study, tested prototype stubble-cutting machine was found advantageous compared to other stubble-splitting machine by a factor of 1/3 perfuel consumption per are a, which is also advantageous with respect to the in come / expenditure ratios (conventional method was 33.3, alternative method was 40.90). There quired tractor power for the prototype machine was low (37-60 kW) while a larger tractor (>60 kW) was needed during the usage of conventional cutting machine. The machine used f or shredding corn stalks left 2-4 cm dimensioned cutting paths in soil. Each stubble fragment was cut at a dimensions of 11-12 cm. Cutting was performed by appling force to 2 points on material when stem-stubble dimensions was at least 25 cm and the cutting load was applied to two blades during the cutting process.

Keywords
Cukurova, stubble fragmentation machine, stubble management, maize, in come ratio

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri