English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Marmara İkliminde Yetiştirilen Kavunda Farklı Sulama Stratejilerinin Su Kullanım Etkinliği ve Net Gelire Etkisi
(Influence of Different Irrigation Strategies on Water Use Efficiency and Net Return of Melon Grown in the Marmara Climate )

Author : Hayrettin KUŞÇU    
Type :
Printing Year : 2017
Number : 2017-Ek Sayı
Page : 16-23


Summary
Bu çalışmada, Marmara ikliminde killi-tın toprak bünyesinde yetiştirilen kavunda, farklı sulama uygulamalarının fiziksel ve ekonomik su kullanım etkinliği ile birim alanda ve birim sulama suyundaki net gelire etkisini araştırmak amaçlanmıştır. Tarla denemesi, 2012 yılında Bursa ilinde yürütülmüştür. Araştırma, tesadüf blokları deneme deseninde üç tekrarlamalı olarak gerçekleştirilmiştir. Deneme konularını, fide döneminden hasada kadar olan dönemde hesaplanan bitki su tüketimi (ETc) miktarına göre farklı sulama suyu düzeyleri (S1: %125 ETc, S2: %100 ETc, S3: %75 ETc, S4:%50 ETc ve S5: %25 ETc) ile çiçeklenme, verim oluşumu ve olgunlaşma dönemlerinin başlangıcına kadar %100 ETc bu dönemlerden sonra %50 ETc (sırasıyla S6, S7 ve S8) düzeyinde sulama suyu uygulanması oluşturmuştur. Optimum koşullara göre, meyve olgunlaşma döneminin başlangıcına kadar %100 ETc, sonraki dönemde %50 ETc düzeyinde sulama suyu (399 mm) uygulanması önerilmiş ve bu uygulamada kavun verimi 65.44 t ha-1 olmuştur. Bu koşulda, en uygun veya maksimum fiziksel su kullanım etkinliği (FSKE) 13.79 kg m-3, ekonomik su kullanım etkinliği (ESKE) ?3.45 m-3, birim hacim sulama suyuna karşılık elde edilen net gelir ?1.74 m-3 ve birim alandan elde edilen net gelir ise ?6958 ha-1 olarak elde edilmiştir.

Turkish Keywords
Cucumis melo, damla sulama, net gelir, su üretkenliği, verim

Abstract
: The objective of this study was to evaluate the effects of different irrigation strategies on both physical and economic water productivity, net return per unit area and net return per volumetric water of melon grown on clay-loamy soils in the Marmara climate of Turkey. The experiment was carried out in Bursa in 2012. The experimental design was a randomized complete block with three replications. Eight irrigation treatments (S1: 125% of calculated evapotranspiration-ETc; S2: 100% ETc; S3: 75% ETc; S4: 50% ETc and S5: 25% ETc restoration during whole growing season; S6: 100% ETc up to beginning of flowering, then 50% ETc restoration; S7: 100% ETc up to beginning of yield formation, then 50% ETc restoration and S8: 100% ETc up to beginning of ripening stage, then 50% ETc restoration) were studied. According to the optimum conditions, the most appropriate irrigation scheduling was application of irrigation water (399 mm) consisting of 100% ETc up to beginning of ripening stage, then 50% ETc restoration. For this treatment, the melon fruit yield was 65.44 t ha-1. In this condition, optimum or the maximum physical water productivity, economic water productivity, net return per volumetric water and net return per unit area were 13.79 kg m-3, ?3.45 m-3, ?1.74 m-3 and ?6958 ha-1, respectively.

Keywords
Cucumis melo, drip irrigation, net return, water productivity, yield

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri