English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Konik Hüzmeli Memelerde Kullanılan Girdap Plaketlerinin Hüzme Açısı ve Püskürtme Paternine Etkisi
(Effect of the CoreDiscs Used in Hollow Cone Nozzleson Spray Angle and Spray Pattern )

Author : Bahadır SAYINCI  Ruçhan ÇÖMLEK Mustafa Gökalp BOYDAŞ  
Type :
Printing Year : 2017
Number : 2017-Ek Sayı
Page : 1-9


Summary
Bu araştırmada konik hüzmeli meme plakalarıyla kullanılan girdap plaketlerinin hüzme açısı ve püskürtme paternine olan etkileri incelenmiştir. İki adet girdap açıklığına sahip plaketlerden biri paslanmaz çelik diğerleri pembe, sarı, yeşil ve mavi renklerde poliasetal (POM) malzemeden üretilmiştir. 3 bar, 6 bar ve 9 bar püskürtme basınçlarında meme hüzme açısı 35.1°-60.9° aralığında değişmiştir. En yüksek meme hüzme açısı mavi (6 bar için 53.8°; 9 bar için 59.3°) ve yeşil (6 bar için 54.6°; 9 bar için 60.9°) girdap plaketlerinde ölçülmüştür. Püskürtme yüksekliği 20 cm, 40 cm ve 60 cm olduğunda örtme genişliği 12.7-70.6 cm aralığında geniş sınırlar içerisinde değişmiştir. Görsel olarak pembe ve yeşil girdap plaketlerinin püskürtme paterni içi boş çanak şeklinde, diğerleri trapez dağılıma yakın görünümde oluşmuştur. Tek meme paterninin varyasyon katsayısı (% CV) incelendiğinde püskürtme basıncı arttıkça azalmıştır. Bindirme olmadan tek memeyle püskürtmede en düşük % CV pembe girdapta, en yüksek paslanmaz çelik ve mavi girdap plaketlerinde bulunmuştur. Orifis çapı Ø 1.0 mm olan konik hüzmeli memelerin 60 cm sabit yükseklik ve 25 cm, 30 cm, 35 cm, 40 cm, 45 cm ve 50 cm aralıklarla yan yana yerleştirme düzeninde hacimsel dağılım düzgünlüğü (% CV) örtüşen komşu memeler için % 10’un üzerinde bulunmuştur. Basınç arttıkça püskürtme paterninin çarpıklığı ve basıklığı azalmıştır. En düşük çarpıklık pembe ve yeşil girdap plaketlerinde elde edilmiştir. Düşük basınçta püskürtme paterni normalden daha sivri oluşmuş ve basınç arttıkça basıklık azalmıştır.

Turkish Keywords
İşletme basıncı, paternatör, püskürtme memesi, çarpıklık

Abstract
In this study, the effects of different cores used with hollow cone nozzles on its spray pattern angle and spray pattern distribution were investigated. One of the cores was made of stainless steel, and the others were made of polyacetal (POM) in blue, green, yellow and pink colors. The nozzle spray pattern anglesat 3 bar, 6 bar and 9 bar spray pressures were determined in the range of 35.1° to 60.9°. The highest nozzle spray pattern angles were obtained with blue (53.8° for 6 bar; 59.3°for 9 bar) and green (54.6° for 6 bar; 60.9° for 9 bar) cores. When the spray height was 20 cm, 40 cm and 60 cm, the spray cover ages were varied within the wide limits, from 12.7 to 70.6 cm. In appearance, while the spray pattern of the pink and green cores were similar to the hollow calycate form, and the others appeared similar to the trapeze form. The variation coefficient (CV %) of the single nozzle spray pattern decreased as the spray pressure increased. Without overlapping, while the lowest CV % was obtained with the pink core, and the highest CV% were found in the stainless steel and blue cores. When the cone nozzles with Ø 1.0 mm orifice diameter were assumed to be mounted in the spacing ranges of 25 cm, 30 cm, 35 cm, 40 cm, 45 cm and 50 cm with adjacent to each other the volumetric distribution homogeneity (CV %)calculated with the overlapping of the adjacent nozzles were found over the 10 % for the constant spray height of 60 cm. With increasing the spray pressure, the skewness and kurtosis of the spray pattern were significantly decreased. The lowest skewness was obtained from the pink and green cores. At the low spray pressure, the spray pattern formed steeper than normal distribution and the kurtosis of spray pattern decreased as the spray pressure increased.

Keywords
Nozzle core, operational pressure, patternator, spray nozzle, skewness

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri