English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Türkiye Koşullarında Ketenciğin Enerji Bilançosunun Belirlenmesi
(Energy Balance for Camelina under Turkish Conditions )

Author : Haydar HACISEFEROĞULLARI  Ali Yavuz ŞEFLEK Mustafa ACAROĞLU Keziban YALÇIN DOKUMACI Osman ÖZBEK  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 2018-2
Page : 134-140


Summary
Türkiye’de ketencik bitkisinin geniş tarım alanlarında üretiminin yapılabilmesi ile alternatif bir yağ bitkisi kazanılacaktır. Bu bitkinin üretimiyle yemeklik yağ açığı azalabilir, küspe üretimi artabilir ve biyodizel kaynağı olarak kullanılabilir. Bu nedenle ketencik bitkisi ülke ekonomisi için gelecekte önemli bir bitki olabilir. Enerji bilançoları üretim yöntemlerinin değerlendirilmesinde ve karşılaştırılmasında önemli bir göstergedir. Bu araştırmada Türkiye’de tarımsal üretimi yeni olan ketencik bitkisinin enerji bilançosu araştırılmıştır. Yapılan denemelerde ve hesaplamalarda 0.756 t ha-1 verime bağlı olarak, toplam enerji girdisi 15 347.20 MJ ha-1, toplam enerji çıktısı 77 390.73 MJ ha-1, çıktı / girdi oranı (O/I) 5.04 ve net enerji oranı (NER) 4.04 olarak belirlenmiştir.

Turkish Keywords
Cameline sativa, biyokütle enerjisi, enerji bilançosu

Abstract
Widespread of camelina culture in Turkey will provide an alternative oil crop to country. With camelina culture, cooking oil deficit of the country may be reduced, pulp production may be increased and the plant can also be used as biodiesel source. Thus, camelina will definitely be a significant crop for the country economy. Energy balances are significant indicators in assessment and comparison of production methods. In this study, energy balance of camelina, a new crop in Turkey, was investigated. Experimental results and calculations for a yield of 0.756 t ha-1 revealed the total energy input as 15 347.20 MJ ha-1, the total energy output as 77 390.73 MJha-1, Output/Input ratio (O/I) as 5.04 and the Net Energy Ratio (NER) as 4.04.

Keywords
Camelina sativa, Biomass energy, Energy balance

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri