English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Palm Yağ Asitlerinin Kalsiyum Tuzu ve Farklı Yağ Kaynaklarının Etlik Piliçlerde Karkas Oranı ve Ette Yağ Asitleri Profili Üzerine Etkileri
(Effects of Calcium-Palm Fatty Acid and Some Oil Sources on Carcass Yields and Meat Fatty Acid Profile of Broilers )

Author : Neşe Nuray TOPRAK  Nuray KAHYA Sündüz Sezer KIRALAN Rabia ALBAYRAK DELİALİOĞLU Aydan YILMAZ  
Type :
Printing Year : 2017
Number : 2017-3
Page : 253-260


Summary
Bu araştırma, farklı yağ kaynaklarının (soya yağı, kanola yağı, asit yağ ve yağ asitlerinin kalsiyum tuzu) broilerlerde karkas oranı, ince bağırsak uzunluğu, abdominal yağ ve taşlık yağ miktarı ile ette yağ asitleri profili üzerine etkilerinin belirlenmesi amacıyla planlanmıştır. Denemede günlük yaşta 240 adet Ross 308 civciv kullanılmıştır. Civcivler 4 grupta 6 tekerrürlü ve her tekerrürde 10 civciv (5 dişi ve 5 erkek) olacak şekilde gruplara rastgele dağıtılmışlardır. Araştırmada kullanılan rasyonlar enerji ve protein bakımından birbirine benzer şekilde düzenlenmiştir. Deneme sonunda en yüksek karkas randımanı kanola yağı tüketen gruplarda tespit edilmiştir (P<0.001). Rasyona katılan yağ kaynakları etin özellikle miristik (P<0.001), palmitik (P<0.001), oleik (P<0.001), linoleik (P<0.001) ve linolenik asit (P<0.05) miktarlarını değiştirmiştir. Yağ asitlerinin kalsiyum tuzu ile beslenen tavuklarda ince bağırsak uzunluğu diğer gruplara göre daha yüksek bulunmuştur (P<0.001). Diğer taraftan karkas parça oranları ile abdominal ve taşlık yağ oranları gruplarda birbirine benzer gerçekleşmiştir. Dişi hayvanların erkeklere göre daha fazla abdominal yağ ile ette oleik asit miktarına sahip olduğu tespit edilmiştir (P<0.05).

Turkish Keywords
Asit yağ, broiler, kanola yağı, karkas randımanı, oleik asit

Abstract
The aim of this research was to investigated the effects of different fat sources (soybean oil (SO), canola oil (CO), acid oil (AO) and calcium-palm fatty acid (Ca-PFA)) on broiler carcass yield, small intestine length, abdominal and gizzard fat content and composition of meat fatty acid. In the experiment, 240 day-old Ross-308 broiler chicks were used. The chicks were randomly allocated into four dietary treatments with six replicate pens per treatment (5 female and 5 male in each cage). All experimental diets were formulated to contain the same level of metabolisable energy and crude protein. The results showed that carcass ratio of CO groups were detected highest value than the other group (P<0.001). Supplemental fat sources changed meat fatty acid content especially miristic (P<0.001), palmitic (P<0.001), oleic (P<0.001), linoleic (P<0.001) and linolenic acid (P<0.05). When the addition of the Ca-PFA in the broiler diets small intestine length was the longer than other groups (P<0.001). On the other hand, the edible carcass parts yield and abdominal and gizzard fat given in slaughter percentages did not show differences among the groups. However, the female broilers had more abdominal fat and meat oleic acid portion than the males (P<0.05).

Keywords
Acid oil, Broiler, Canola oil, Carcass yields, Oleic acid

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri