English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Ida Dağı’nın Yerel Kestane Ağaçlarındaki Cryphonectria parasitica’nın Karakterizasyonu
(Characterization of Cryphonectria parasitica from Native Chestnut Trees in Mount Ida )

Author : Hilal ÖZKILINÇ  Zerrin KOZMA Burcu PEKDEMİR Birgül GÜLNAR  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 2018-1
Page : 38-45


Summary
Cryphonectria parasitica tüm dünyada kestane yanıklığı etmenidir ve Kaz (Ida) Dağı’nda doğal olarak yetişen kestane ağaçlarını da ciddi bir şekilde etkilemektedir. Hastalığı sınırlandırmak için farklı biyolojik kontrol yaklaşımları önerilmiştir. Patojeni iki alternative idiomorf ile kontrol edilen eşleşme sistemine sahiptir ki budurm rekombinasyon yolu ile patojen genetic çeşitliliğini artırabilir. Bu çalışmada, C. parasitica izolatları translasyon uzama faktörü 1-alfa [Translation Elongation Factor 1-? (Ef-1?)] geminin baz dizilim verileri üzerinden tanımlanmıştır, patojenisteleri test edilmiştir, eşleşme tipi belirlenmiştir, C. parasitica ile aynı lezyondan izole edilmiş Trichoderma sp. ile patojen izolatların kontrol edilip edilemediği araştırılmıştır. Ef-1 ? geminin sekanslanan kısımlarında herhangi bir mutasyona raslanmamıştır. Elma üzerine yapılan in vitro incelemelerde tüm izolatların patojenik olduğu doğrulanmıştır. İzolatlar arasında bir eşleşme tipi (Mat1_1) belirlenmiştir. Trichoderma sp. izolatları in vitro büyüme oranlarına göre C. parasitica izolatını baskılamıştır. Elma üzerine inoküle edildiklerinde ise hem C. parasitica hem de Trichoderma sp. meyvede nekrotik simptomlara sebep olmuştur ve Trichoderma sp., C. parasitica’nın lezyon gelişimini etkilememiştir. Tüm sonuçlar Kaz Dağı’ndaki kestane ağaçlarının benzer genetic ve patojenik karakterdeki kestane yanıklık patojen izolatlarının tehditi altında olduğunu ve ekosistemde Trichoderma sp.’nin C. parasitica kontrolü için kuvvetli bir biyolojik kontrol ajanı olmadığını göstermektedir.

Turkish Keywords
kestane yanıklığı, Ef-1 ? geni, patojenisite, eşleşme tipi

Abstract
Cryphonectria parasitica is a casual agent of chestnut blight worldwide and it has dramatically affect natural chestnut trees in Mountain Ida. Different biological control approaches have been proposed to constrain the disease. The pathogen has mating system with two alternate idiomorphies which may increase pathogen genetic variability due the recombination events. In this study, C. parasitica isolates were diagnosed with sequencing of the Translation Elongation Factor 1-? (Ef-1?) gene, and tested for their pathogenicity, determined the mating type, and investigated for if the isolates could be controlled by Trichoderma sp. which is isolated from the same lesion where some of the C. parasitica isolates were obtained. It was not detected any mutation in sequenced part of Ef-1 ? gene. All of the isolates were confirmed as pathogen in vitro assays by inoculation to apple fruit. Only one mating type (Mat1_1) was detected for some of the isolates. Trichoderma sp. isolates were suppressed in vitro growth rate of C. parasitica. Once they were inoculated on apple, both C. parasitica and Trichoderma sp. caused necrotic symptoms on the fruits and Trichoderma sp. did not affect lesion development by C. parasitica. Overall results present that wild chestnut trees in Mount Ida are under threat of chestnut blight pathogens which having similar aggressiveness and genetic identity and Trichoderma sp. may not be a powerful biocontrol agent to control C. parasitica in the ecosystem.

Keywords
Chestnut blight, Ef-1 ? gene, pathogenicity, mating type

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri