English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Tokat İli Merkez İlçesinde Yüksek Sistem Bağcılıkla Uğraşan İşletmelerde Bilgi Edinme Kaynakları
(The Sources Of Informatıon Obtaınment In Farms Dealıng With Hıgh Wired Vınıculture In The Central County Of Tokat Province )

Author : Nuray KIZILASLAN  Halil KIZILASLAN  
Type :
Printing Year : 1998
Number : 1998-1
Page : 127-142


Summary
Bu çalışmada, Tokat ili Merkez ilçeye bağlı köylerde bağcılıkla uğraşan üreticilerin yeni sistem bağ üretim tekniği ve ekonomik konularda bilgiye olan gereksinimleri belirlenerek, teknik teşkilat tarafından götürülen yayım hizmetlerinin değerlendirilmesi yapılmıştır. Ayrıca gereksinim duydukları teknik ve ekonomik konularla ilgili bilgi akışının başkaca hangi kaynaklardan sağlandığı saptanmaya çalışılmıştır. Belirlenen bilgi akışından hareketle; bağ üreticilerinin etkileşim derecelerinin ortaya konulması araştırmanın diğer bir amacını oluşturmaktadır. Bağ üreticilerinin üretim teknikleri konusundaki ilk bilgi edinme kaynakları, omca seçimi, dikim tekniği, zirai mücadele ve budama tekniği konularında kırsal toplum dışındaki bilgi kaynaklarıdır. Bugünkü bilgi edinme kaynakları ise, daha çok kırsal toplumdaki bilgi kaynaklarından oluşmuştur. Yüksek sistem bağcılıkla uğraşan işletmelerde yardım alman teknik bilgiler %75.64 oranında yeterli bulunmuştur. Bununla beraber üretim tekniğine ilişkin bilgiye olan gereksinim düzeyi %42.30 yüksek, %34.62 az, %23.08 oranında orta düzeydedir. Ekonomik konulardaki bilgi edinme kaynakları, kırsal toplum dışındaki bilgi kaynaklarıdır. Üreticilerin %69.23’ü yardım alman ekonomik konulardaki bilgilerin yetersiz olduğunu ifade etmişlerdir. Bilgiye olan gereksinim düzeyi ise, %74.36 oranında yüksektir.

Turkish Keywords


Abstract
In this study, the needs of producers dealing with viniculture in the villages of the central county of Tokat province to the information about high wired viniculture and economical affairs have been determined and the extension services given by the technical organisation have been evaluated. In addition, other sources of information about the technical and economical matters that the producers use have been determined. In the light of these results, revealing the degree of mutual influence of the producers has been another arm of the study. The first information obtainment sources of vineyard producers about production techniques such as vinestock choice, planting technique, plant product and pruning technique were out of rural area. But today’s information sources have been formed mostly from the rural area. The technical information possessed by the farms dealing with high wired viniculture has been found adequate with the proportion %75.641 However, the level of need to the information about the production technique is as follows:%42.30 high; %34.62 low; and %23.08 middle. Their information sources about economical matters are sources out of rural area. %69.23 of the producers find the information obtained about economical matters inadequate. The level of information need is high with the proportion %74.36.

Keywords

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri