English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Örtü Altı Ve Açık Koşullarda Domates Ve Hıyar Yetiştiriciliğinin Karşılaştırmalı Ekonomik Analizi
(Comparative Economic Analysis of Growing Tomato and Cucumber in Greenhouse and Open Area )

Author : Osman KARKACIER  Neşe YILMAZ ALTUNTAŞ  
Type :
Printing Year : 1998
Number : 1998-1
Page : 107-125


Summary
Araştırmada, örtü altı ile açık koşullarda sebze (domates ve hıyar) yetiştiriciliği karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Böylece örtü altı tarımı açısından yeni bir bölge olan Tokat ili'nin bu konudaki durumu ortaya konmak istenmiştir. Domates ve hıyar bölge için en önemli iki sebze olarak tesbit edildiğinden diğerleri ihmal edilmiştir. Araştırmanın esas materyali 109 tarım işletmesinden (sebze yetiştirilen) toplanan orijinal veriler oluşturmaktadır. Araştırmada, işletmeler bir bütün olarak ve üretim dalı düzeyinde incelenmiş, dekara brüt marj, net kar, net hasıla, net çiftlik geliri gibi önemli göstergelere ulaşılmıştır. En yüksek brüt marj örtü altı hıyarda, en yüksek net kar ise örtü altı domates yetiştiriciliğinde saptanmıştır. Dekara net kar örtü altı domates yetiştiriciliğinde 81.7 milyon TL, açıkta 13.0 milyon TL, örtü altı hıyar yetiştiriciliğinde 78.9 milyon TL, açıkta 16.4 milyon TL bulunmuştur. Görülüyor ki, örtü altı tarımı net kar olarak 5-6 kat daha yüksek bir kar sağlamaktadır. Örtü altı tarım açısından özellikle Aşağı Kelkit vadisi (Erbaa-Niksar ovası) ve Kazova'nın önemli bir ekonomik avantaja sahip olduğu kanısına varılmıştır.

Turkish Keywords
Örtü Altı Yetiştiricilik Ekonomik Analiz Net Kar Tarımsal Gelir

Abstract
In this study, growing vegetables, namely tomatoe and cucumber in greenhouse and open area was studied comperatively. Thus, it was aimed to determine the position of Tokat, which is a new region in terms of greenhouse production. Tomatoe and cucumber were determined to be the two most importand kinds of vegetables in this area. The material of this research study consist of original date obtained from 109 farms. The farms in this study were studied as a whole and in production line as well. Gross margin, net profit, net income and net farm income were obtained. The highest gross margin was found in cucumber growing in greenhouse and highest net profit was found in growing tomatoe in greenhouse. It was determined that tomato and cucumer grown in greenhouse were found to be giving gross margin five or six times as those grown in open areas. In the research area ( especialy Niksar and Erbaa Districts) greenhose production is economically more advantageous.

Keywords
Greenhouse productions Economic Analysis Gross Marjin Net Farm Income

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri