English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Niksar Ovasında Melez Kavak Yetiştiriciliğinin Önemi Ve Alternatif Tarla Ürünlerine Göre Karlılığı Üzerine Bir Araştırma
(A Research On The Importance Of The Poplar Hybrid Poplar Raising And Its Profitability In Terms Of Alternative Field Crops In Niksar Plain )

Author : Meral UZUNÖZ  Adnan ÇİÇEK  
Type :
Printing Year : 1998
Number : 1998-1
Page : 85-106


Summary
Bu araştırmada Tokat ili Niksar Ovasında melez kavak yetiştiriciliği ile alternatif tarla ürünlerinin (buğday, şekerpancarı, mısır, patates, domates) karlılıkları karşılaştırılmıştır. Karlılık karşılaştırmalarında net bugünkü değer ve fayda masraf oranı analiz yöntemleri kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan veriler, 9 köyden anket yöntemi ile elde edilmiştir. Örneklemede basit tesadüfi örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucu kavakçılık üretim faaliyetinin %10 indirgeme oranına göre karlı olmadığı, ancak %5 indirgeme oranında belirli bir düzeyde kar sağladığı belirlenmiştir. Bu durum kavak yetiştiriciliğinin kendi içerisinde %5 indirgeme göre karlı olduğunu gösterse bile, bölgede kavak yetiştiriciliğine alternatif olan ürünlerin daha fazla kar sağladıkları sonucuna varılmıştır.

Turkish Keywords


Abstract
In this study, the profitability between the raising of hybrid poplar and alternative field crops, (wheat, sugarbeet, com, potato, tomato) have been compared in Niksar plain of Tokat Province. In the profitability comparison, the analysis method of the net present value and ratio of cost benefit were used. The data used in the study was obtained from 9 villages by surveying. The method of simple random sampling was used in order to determine the number of sample. In the result of the analysis, it was discount rate, yet it was profitable at a certain rate with respect to 5 percentage discount rate. Even though this case has shown that poplar production was profitable in its own in terms of 5 percentage discount rate, it has been determined that fïeld crops produced in the région which are alternative to the poplar production were more profitable than poplar production.

Keywords

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 34 (3)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 34 (3)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 34 (3)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 34, No 3, 2017, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri