English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İnek Sütünün Arz ve Talebini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi
(Estimation of Factors Affecting Demand and Supply of Cow Milk )

Author : Damla ÖZSAYIN    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 2018-2
Page : 94-102


Summary
Bu çalışmada, süt sığırcılığı işletmelerinde inek sütü üretiminde arz ve talebi etkileyen faktörlerin tahmin edilmesi ve inek sütü arz ve talebi ile ilgili sorunlarına önerilerde bulunulması amaçlanmaktadır. Veriler, 2016 yılı Eylül ve 2017 yılı Mart ayları arasında Çanakkale merkezdeki 243 süt işletmesinden sağlanmıştır. Çalışmanın verilerini değerlendirmek için çoklu regresyon analizi kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre, işletmecinin yaşının, hanehalkı gelirinin ve süt fiyatının arz edilen süt miktarı üzerinde önemli etkisinin olduğu, sağılan hayvan sayısının, hayvan hastalıklarının ve süt fiyatının da tüketilen süt miktarı üzerinde önemli etkisinin olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak, inek sütünün arz ve talebini pozitif etkileyen faktörlerin arz ve talep edilen süt miktarını da arttırması beklenmektedir.

Turkish Keywords
Süt, üretim, süt işletmesi, fiyat, regresyon

Abstract
The aim of the present study was to estimate factors affecting demand and supply of cow milk and to assert suggestions to overcome issues regarding supply and demand of cow milk in dairy cattle farms. The data were obtained from 243 dairy cattle farms in central district of Çanakkale province between June 2016 and March 2017. Multiple linear regression analysis was used to evaluate data of study. According to analysis results, it was determined that the number of cows milked, livestock diseases and price of milk had important effect on quantity of milk supplied, and age of farmers, average monthly household income and price of milk had also important effect on quantity of milk consumed. As a result, factors affecting positive of supply and demand of cow milk is also expected to enhancing to the quantity of milk supplied and consumed.

Keywords
Milk, production, dairy farm, price, regression

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri