English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Süt Sığırcılığı İşletmelerinde İnek Sütü Üretimi için Arz ve Talep Fonksiyonlarının Belirlenmesi
(Determining of Supply and Demand Functions for Milk Production in Dairy Farms )

Author : Damla ÖZSAYIN    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 2018-2
Page : 94-102


Summary
Bu çalışmada, süt sığırcılığı işletmelerinde inek sütü üretimi için arz ve talep fonksiyonlarının belirlenmesi ve süt üretiminin arz ve talebi ile ilgili sorunlarına önerilerde bulunulması amaçlanmıştır. Çalışmanın ana materyalini, 2016 yılı Eylül ve 2017 yılı Mart ayları arasında Çanakkale il merkezindeki 243 süt işletmesinden toplanan veriler oluşturmaktadır. Bu çalışmanın verilerini değerlendirmek için çoklu regresyon analizi kullanılmıştır. Çalışmada, işletmecilerin süt sığırcılığı deneyimi 20 yıl ve üzeri (%46), en yüksek gelir grubu da 11000 TL ve üzeri olarak bulunmuştur (%19.1). Araştırma sonuçlarına göre, talep fonksiyonu için işletmeci yaşının, hanehalkı gelirinin ve süt fiyatının, arz fonksiyonu için de sağılan hayvan sayısının, hayvan hastalıklarının ve süt fiyatının inek sütü üretimi için önemli etkilere sahip olduğu belirlenmiştir. Bu sonuçlara göre; süt fiyatı, süt üretimi için arz ve talep fonksiyonlarının belirlenmesinde önemli bir faktördür. Sonuç olarak, işletmelerindeki hayvan sayısı ve süt üretimini artırmak için devlet tarafından uygulanan tarımsal destek ve teşviklerin hayvancılık faaliyetinin sürekliliğinin sağlamasında önemli etkisinin olduğu söylenebilir.

Turkish Keywords
Süt; Üretim; Süt işletmesi; Fiyat; Regresyon

Abstract
In this study, it was aimed to determine supply and demand functions for cow milk production and to assert suggestions to overcome issues regarding supply and demand of milk production in dairy cattle farms. The main material of this study was constituted data obtained from 243 dairy cattle farms in central district of Çanakkale province between June 2016 and March 2017. Multiple regression analysis was used to evaluate data of study. In study, it is found that farmers' dairy farming experience is 20 and above years (46%) and 19.1% of farmers have the highest income group (?11000TL). According to research results, it was determined that age of farmers, household income and price of milk in demand function and number of animals milked, livestock diseases and price of milk in supply function had significant effects on cow milk production. According to these results, milk price is an important factor in determination of supply and demand functions for milk production. As a result, it can be said to be important effect in ensuring continuity of livestock activity of incentives and agricultural supports applied by government for increase to milk production and number of animal in dairy farms.

Keywords
Milk; Production; Dairy farm; Price; Regression

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 34 (3)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 34 (3)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 34 (3)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 34, No 3, 2017, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri