English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Türkiye Sivas’tan Kılıçkaya Baraj Gölü'ndeki bazı balık türlerinde eser metal seviyelerinin belirlenmesi
(Determination of trace metal levels in some fish species in Kılıçkaya Dam Lake from Sivas Turkey. )

Author : Özgür Doğan ULUÖZLÜ    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 2018-1
Page : 19-27


Summary
Su kaynaklarındaki ağır metal kirliliği, insanlar için kritik sağlık sorunlarına neden olabilir. Bu nedenle suda yaşayan canlı organizmalardaki ağır metal birikiminin analizi belli periyotlarda yapılmalıdır. Bu çalışmada, Sivas ilindeki Kılıçkaya Baraj Gölü'nden, Eser metal düzeylerinin analizi için balık örnekleri toplanmıştır. Numune analizleri Alev ve grafit fırınlı AAS ile gerçekleştirildi. Balık türleri 109 °C'de 3 gün kurutuldu. Kurutulan türler homojen hale getirildi ve daha sonra bir gram numune mikrodalga tekniği ile çözüldü. Eser metal seviyeleri sırasıyla (Fe, Mn, Zn, Cu, Pb, Cr, Ni, Co) 102.7-268.0; 7.6-64.5; 34.8-65.1; 3.1-9.6; 5.4-8.2; 0.3-11.8; 1.1-20.5 and 0.7-4.1 µg/g, arasında bulundu.

Turkish Keywords
Balık; Eser metal; AAS; Mikrodalga çözme yöntemi; Dam Lake; Sivas

Abstract
Heavy metal pollution in water sources can cause critical health problems for people. Therfore, analysis of heavy metal accumulation of the the living organisms in waters at certain periods should be conducted. İn this study fish samples were collected from the lake Kılıçkaya in Sivas, Turkey for analysis of trace metal levels. Sample analyses were performed by AAS. Fish species were dried at 109 0C for 3 days. Dried species were homogenized and then one gram of the samples was digested microwave technique. Trace metal levels (Fe, Mn, Zn, Cu, Pb, Cr, Ni, Co) were found between 102.7-268.0; 7.6-64.5; 34.8-65.1; 3.1-9.6; 5.4-8.2; 0.3-11.8; 1.1-20.5 and 0.7-4.1 µg/g, respectively.

Keywords
Fish; Trace metal; AAS; Microwave-solving method; Dam Lake; Sivas

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri