English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Brokolinin Modifiye Atmosferde Depolanması
(Modified Atmosphere Packaging Of Broccoli )

Author : Ali BATU    
Type :
Printing Year : 1998
Number : 1998-1
Page : 47-59


Summary
Bu araştırmada yeni hasat edilmiş brokoli, ambalajlama malzemesi olarak da 20 (A), 25 (B) ve 30 (C) mikron (|u) kalınlıklarında maksifreş, 30 |i polietilen ve 10 (i. PVC filmler kullanılarak ambalajlanmıştır. Farklı filmlerin kullanımıyla elde edilen brokoli ambalajlarının, ambalaj içi CO2 konsantrasyonları arasında önemli bir farklılık bulunamamıştır. Maksifreş A ve PVC filmleri ile ambalajlananların ambalaj içi 02 konsantrasyonları % 18 gibi yüksek değerde oluşurken, Maksifreş B, C ve polietilen ile ambalajlanan ambalaj içi O2 konsantrasyonları ise yaklaşık % 12 civarında gerçekleşmiştir. Renk değişimleri, ağırlık kayıpları ve bozulma miktarları dikkate alındığında her iki depolama sıcaklığında, kontrol olarak açıkta ve PVC ile ambalajlanarak depolanan brokolilerin kullanılamaz halde oldukları belirlenmiştir. Özellikle 30 n kalınlığındaki maksifreş ve polietilen ile ambalajlanan brokolilerin yine yukardaki kalite kriterleri dikkate alındığında 20°C de 6 gün veya 0°C 32 gün depolama sonunda en az % 83’ünün pazarlanabilir durumda oldukları saptanmıştır.

Turkish Keywords
modifiye atmosfer brokoli solunum renk sertlik ağırlık kaybı çürüme

Abstract
In this study, freshly harvested broccolies were sealed within the 20(A), 25(B) and 30(C) micron (n) thick maksifresh, additionally within the 30 |i poliethylene and 10 ^ PVC films were stored at 20°C and 0°C. The CO2 concentrations were produced in the packages were not significantly different. The O2 concentration in the packages used by maksifresh A and PVC films occured around 18 % that was nearly the normal air. But at both 0°C and 20°C it was nearly 12 % in the packeges prepared using by a maksifresh B, C and poliethylene films. In the consideration of quality criteries of the fruit such as colour, weight loss and the amuonth of decayed fruits, it was observed that the broccolies stored as a control and with PVC films were not usefull as a food. It was found that at least 83 % of broccolies can be marketable at the end of the 6 days storage at 20°C or at 0°C for 32 days within the 30 p. maksifresh or poliethylene.

Keywords
modified atmosphere broccoli breathing color hardness weight loss decay

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri