English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Zaman Serisi Analiz Yöntemlerini Kullanarak Türkiye’deki Çilek Hasat Alanı ve Üretiminin Tahminlenmesi
(Forecating Harvest Area and Production of Strawberry Using Time Series Analyses )

Author : Melekşen AKIN  Sadiye PERAL EYDURAN  
Type :
Printing Year : 2017
Number : 2017-3
Page : 18-26


Summary
Bu çalışma, 1965-2015 yılı FAOSTAT verilerini kullanarak 2016-2025 yılı için Türkiye’deki çilek hasat alanı ve üretimini tahminlemek amacıyla yapılmıştır. 1965-2015 dönemine ait hareketli olan çilek hasat alanı ve üretimi zaman serileri, zaman serilerinin birinci dereceden farkının alınmasıyla durağan hale getirilmiştir. Çilek hasat alanı ve üretimini modellemek için üç bütünleştirilmiş otoregresiv hareketli ortalama (ARIMA(0,1,1), ARIMA (1,1,0) ve ARIMA(1,1,1) ) ve üç üstsel düzleştirme (Holt, Brown ve Damped) yöntemi kıyaslanmıştır. Çilek hasat alanı ve üretimini tahminlemede test edilen altı yöntemden Holt üstsel düzleştirme tekniği en iyi projeksiyonu gerçekleştirmiş olmasına rağmen, Brown modeli en uygun yöntem olarak öne çıkmıştır. Bu sonuçlar doğrultusunda, 2016 yılında 14 385 hektar olan çilek hasat alanının 2025 yılında 16 591 hektara yükseleceği; 2016 yılında 396 341 ton olan çilek üretim miktarının ise 2025 yılında 519 816 tona doğru artış göstereceği öngörülmüştür. Kısacası, bu çalışmadan elde edilen sonuçların gıda güvenliğini sağlamak için makro düzeyde politikaların geliştirilmesine ve Türkiye’deki çilek üretiminin daha etkin bir şekilde planlanmasına yardımcı olacağı düşünülmektedir.

Turkish Keywords
çilek, üretim miktarı, hasat, üstsel düzleştirme, zaman serileri

Abstract
This study was conducted to model the harvest area and production of strawberry in Turkey using FAOSTAT data from period of 1965 - 2015 to forecast strawberry harvest area and production for 2016-2025 period. Non-stationary time series of strawberry harvest area and production for 1965-2015 period were transformed into stationary time series after taking the first difference of the time series. Three Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA (1,1,0), ARIMA (1,1,1) and ARIMA (0,1,1)) and three Exponential Smoothing (Holt, Brown and Damped) models were used comparatively for time series data sets on strawberry harvest area and production. Holt exponential smoothing model showed the best forecasting and Brown exponential smoothing model was the most appropriate forecasting model for strawberry harvest area and production from the tested six models. We forecasted that the strawberry harvest area is going to be 14 385 ha in 2016 and will increase to 16 591 ha in 2025. The strawberry production forecasted significant increase for the 2016-2025 period, from 396 341 tons to 519 816 tons. Briefly, the present forecasting results might help policy makers to develop macro-level policies for food security and more effective strategies for better planning strawberry production in Turkey.

Keywords
strawberry, production, harvested area, exponential smoothing, time series

Advanced Search


Announcements















  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)



  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.



Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri