English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Helal Gıda Konusunda Tüketici Davranışları
(Consumer Behaviours about Halal Food )

Author : Muhammed ÇUKADAR    
Type :
Printing Year : 2017
Number : 2017-3
Page : 190-200


Summary
Helal gıda, gıda maddelerinin üretimden tüketime, yani ürünün üretildiği yerden sofraya gelene kadarki süreç içerisinde uygulanan bütün işlemlerin İslami kurallara uygun olarak gerçekleştirildiği gıdadır. Günümüzde çalışan nüfusun artması ve insanların yemek yapmak için zamanının kalmaması hazır gıda talebini artırmıştır. Hazırlanması kolay ve tüketilmeye hazır olan bu gıdaların raf ömrünü uzatmak için de gıda katkı maddelerinin kullanımı zorunlu hale gelmiştir. Bu katkı maddelerinin helal ya da haram olduğunu belirlemek için kaynağının tam olarak bilinmesi gerekmektedir ki büyük çoğunluğu ithal edilmekte ve birçok gıdanın üretim sürecinde kullanılmaktadır. Bu çalışmada amaç, Kahramanmaraş İli kent merkezinde yaşayan 383 tüketiciden anket yoluyla elde edilen veriler kullanılarak tüketicilerin helal gıda konusunda tutum ve davranışlarını belirlemektir. Bu veriler, tanımlayıcı istatistikler ve probit modelden yararlanılarak analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre, tüketicilerin %76,0’ının helal gıda hakkında bilgi sahibi olduğunu, ancak sadece %27,9’unun satın aldıkları ürünlerin helal gıda sertifikalı olmasına dikkat ettikleri belirlenmiştir. Tüketicilerin %54,6’sı helal sertifikalı bir ürüne fazla ödemeye razı olacağını ifade etmiş ve fazla ödemeye razı olacakları oranların ortalaması en yüksek %24,16 ile tavuk etinde gerçekleşmiştir.

Turkish Keywords
Helal Gıda, Jelatin, Kahramanmaraş, Sertifika

Abstract
Halal food is the food which every step in production is done according to Islamic Rules. While most of goods are accurately known to be halal or not, more information is needed for the ones which are suspicious. The increasing working population and no remaining time to cook, have also increased the demand for convenience food. Using preservative substances and additives has become a must in order to prolong shelf life of these foods which are easy to prepare and ready to consume. We need to know the sources of these additives accurately in order to determine whether they are halal or not because most of them are imported and used in production process of many foods. The purpose of this study is to determine the attitudes and behaviours of the consumers at the city centre of Kahramanmaraş about halal food. The data of this study were collected through a survey with 383 consumers living in Kahramanmaraş. The data were analysed by means of descriptive statistics and probit model. According to the results, it is found that 76% of the consumers had knowledge of halal food but only 27.9% of them paid attention to halal food certified products during shopping. The results also showed that 54.6% of the consumers were willing to pay more money for a halal brand food. Consumers were willing to pay 24.14% more for halal certificated chicken meat.

Keywords
Certificate, Gelatine, Halal Food, Kahramanmaraş

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri