English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Tokat Koşullarında Farklı Gelişme Kuvvetlerine Sahip Anaçlar Üzerine Aşılı Elma Çeşitlerinin Meyve Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma
(A Research On Fruit Characteristics Of Apple Cultivars Grafting On Different Growth Vigour Rootstock Under Tokat Ecological Conditions )

Author : Resul GERÇEKCİOĞLU  Mehmet POLAT  
Type :
Printing Year : 1998
Number : 1998-1
Page : 15-29


Summary
Bu araştırma 1995-1996 yıllarında Tokat Meyvecilik Üretme İstasyonunda, 4 anaç (M9, MM 106, MM111 ve Çöğür) üzerine aşılı, Granny Smith, Amasya, Golden Delicious ve Starking Delicious çeşitlerinde yürütülmüştür. Araştırma sonuçlarına göre, çiçeklenme 5-29 Nisan tarihlerine rastlamış ve meyveler 5-19 Eylül tarihlerinde hasat edilmişlerdir. En iri meyveler MM106/Granny Smith kombinasyonundan elde edilmiştir(yaklaşık 200-220 g). Hasat edilen meyve oranı en fazla %40-48 ile M9/Golden Delicious ile MM106/Golden Delicious ve %33 ile MM106/Granny Smith kombinasyonlarmda saptanmıştır. Suda çözünebilir kuru madde miktarı bütün kombinasyonlarda en fazla %13.92 ile Golden Delicious çeşidinde saptanmıştır. Bulgularımıza göre MM106/Golden Delicious, M9/Golden Delicious ve MM106/Granny Smith kombinasyonlarının en iyi sonuç verdiği saptanmıştır.

Turkish Keywords
Tokat ili anaç çeşit elma

Abstract
This study was carried out during 1995-1996 years on Granny Smith, Amasya, Golden Delicious, Starking Delicious cultivars which were grown four different apple rootstock (M9, MM106, MM111, Seedling rootstock) in Tokat Fruit Production Station. According to observations, flowering occured between April 5th and April 29th and fruits were harvested on September 5-19th. The largest fruit (weight) was obtained from MM106/Granny Smith (approximately, 200-220g). The highest harvested fruit ratio were found M9 and MM106 of Golden Delicious (40-48%) combinations and MM106/Granny Smith (33%). The highest TSS content were found all combinations of Golden Delicious cultivar and the average was 13.92 % . According to investigated characteristics, the best result were obtained from M9/Golden Delicious, MM 106/ Golden Delicious and MM106/Granny Smith combinations for this region.

Keywords
Tokat province rootstock variety apple

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 34 (3)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 34 (3)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 34 (3)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 34, No 3, 2017, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri