English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Tüketicilerin Yumurta Tüketim Tercihlerinin Belirlenmesi: Uşak İli Örneği
(Determination of Egg Consumption Preferences of Consumers: The Case of Uşak Province, Turkey )

Author : Oğuz PARLAKAY  Asuman ARSLAN DURU Yüksel AKIN  
Type :
Printing Year : 2017
Number : 2017-2
Page : 108-115


Summary
Yumurta, insan beslenmesinde önemli yeri olan hayvansal protein içeren önemli bir besin kaynağıdır. Her gelir düzeyinden insanın kolayca temin edebileceği bir üründür. Bu çalışma tüketicilerin yumurta tüketim tercihlerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Bu kapsamda, Uşak ilinde farklı gelir grubundan 384 tüketiciyle yapılan anketle elde edilen veriler çalışmanın ana materyalini oluşturmaktadır. Çalışma Türkiye İstatistik Kurumu ve Yumurta Üreticileri Merkez Birliğinden elde edilen istatistiki veriler ve önceden yapılan konu ile ilgili çalışmalarla desteklenmiştir. Verileriler analiz edilirken, önce frekans tabloları oluşturularak yüzde hesaplamaları kullanılmıştır. Ayrıca, tüketicilerin gelir düzeyleri ile bazı değişkenler arasındaki ilişkiler incelenirken Ki-kare (?2) bağımsızlık testi kullanılmıştır. Elde edilen bulgulardan çıkan sonuçlara göre; Uşak ilinde tüketilen yumurta miktarı Türkiye ortalamasının altındadır. Tüketicilerin büyük bir kısmı çiftlik yumurtası tercih etmektedir. Tükettikleri yumurtanın ağırlığı 53-72 gr arasında değişmektedir. Yumurta tüketim tercihinde kalite, fiyat ve damak zevki, imal tarihi, üretici firma, ambalaj ve reklam önemli faktörlerdir. Ayrıca tüketicilerin önemli bir kısmı kafes dışında gezen tavuklardan elde edilen yumurtaları almak için ek ödeme yapmaya gönüllüdür.

Turkish Keywords
Tercih, Tüketici, Tüketim, Yumurta

Abstract
Egg is an important source of animal protein in the human diet. It is a product that people can easily obtain from every income level. This study was conducted in order to determine consumers' egg consumption preferences. In this context, the data obtained with the questionnaire made by 384 consumers in different income groups in Uşak province constitute the main material of the study. The study is based on statistical data obtained from Turkstat and Egg Producers Association and supported by previous studies. When the data are analyzed, first, frequency tables are created and percentage calculations are used. In addition, Chi-square (?2) independence test was used when the relationship between income levels of consumers and some variables were examined. According to the results obtained from the findings. The amount of eggs consumed in Uşak province is below the average in Turkey. A large portion of consumers prefer farmland eggs. The weight of the egg consumed ranges from 53 to 72 gr. Egg consumption preference quality, price and taste taste, date of manufacture, producer company, packaging and advertising are important factors. In addition, a significant portion of consumers are willing to pay extra to buy eggs from chickens that roam outside the cage.

Keywords
Egg, Consumer, Consumption, Preference

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri