English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Entomopatojen Fungus İzolatlarının Spodoptera littoralis (Boisd.) (Lep: Noctuidae) Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi
(Effects of Entomopathogenic Fungi on Spodoptera littoralis (Boisd.) (Lep: Noctuidae) )

Author : Özlem GÜVEN  İlker CIRBIN Özlem GÜVEN İsmail KARACA  
Type :
Printing Year : 2017
Number : 2017-3
Page : 159-165


Summary
Bu çalışmada, Isparta il merkezi ve çevre ilçelerinden örneklenen topraklardan izole edilen ve ön patojenite testi sonucu patojenitesi yüksek bulunan Beauveria bassiana ve Metarhizium anisopliae fungus izolatlarından 15 tanesinin biyolojik etkinlikleri Spodoptera littoralis’e karşı denenmiştir. Bu fungus izolatlarından 1x107 conidia/mL-1 konsantrasyonunda spor süspansiyonları hazırlanmış ve 4. dönemdeki S. littoralis larvalarına Agar yüzeyi biyoassay yöntemi tekniği ile denenmiştir. Bioassay uygulaması sonucu en etkili bulunan 5 izolatın S. littoralis larvalarının %50 ölüm zamanı (LT50) ve %50 ölüm konsantrasyonlarının (LC50) belirlenmesi için 1×105, 1×106, 1×107, 1×108 ve 1×109 conidia/mL-1 konsantrasyonları uygulanmıştır.

Turkish Keywords
Spodoptera littoralis, Entomopatojen fungus, Biyolojik mücadele, Beauveria bassiana, Metarhizium anisopliae

Abstract
In this study, 15 isolates of B. bassiana and M. anisoplia isolated from the soil in Isparta were determined against S. littoralis larvae under laboratory conditions. Single concentration (107conidia/mL-1) of each entomopathogenic fungi was applied to 4th larval instars, with agar surface methods. After determination of the most effective five entomopathogenic fungi, we will perform Dose-response mortality bioassays using 5 different concentrations (1×105, 1×106, 1×107, 1×108 and 1×109 conidia/mL-1) with agar surface methods. Number of dead insects will be determined at every day after applications Beauveria bassiana isolates (BMAUM-E2003, BMAUM-E6001 ve BMAUM-M6001) were found to be very effective and their LT50 were 2.76, 3.97 and 4.23 days, respectively. We believe that BMAUM-E2003 and BMAUM-E6001 isolates are worthwhile for future studies.

Keywords
Spodoptera littoralis, Entomopathogenic fungi, Biological contro3, Beauveria bassiana, Metarhizium a

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri