English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Aşılı Hıyar Yetiştiriciliğinde Kullanılan Bal Kabağı Anaçlarının Meyve Kalitesi ve Verim Unsurları Üzerine Etkileri
(Effects of Pumpkin Rootstocks on Fruit Quality and Yield Components in Grafted Cucumber Cultivation )

Author : Nur KOBAL BEKAR  Dilek KANDEMİR Ahmet BALKAYA  
Type :
Printing Year : 2017
Number : 2017-3
Page : 36-45


Summary
Bu araştırmada, anaç ıslah programı kapsamında geliştirilen ümitvar hibrit bal kabağı anaç adaylarının aşılı hıyar yetiştiriciliğinde meyve kalitesi ve verim unsurları üzerine olan etkilerinin ayrıntılı olarak belirlenmesi amaçlanmıştır. Denemede, anaç ıslahı projesi kapsamında geliştirilen tür içi bal kabağı melezlerinden elde edilen on adet yerli hibrit anaç adayı ile TZ148 ve RS841 ticari anaç çeşitleri kullanılmıştır. Tüm anaçlar, Gordion ve Sardes hıyar çeşidi ile aşılanmıştır. Aşısız Gordion ve Sardes çeşitleri ise kontrol uygulaması olarak değerlendirilmiştir. Bal kabağı anaç adaylarının, aşılı hıyar yetiştiriciliğinde meyve kalitesi ve verim unsurları üzerine etkilerinin belirlenebilmesi amacıyla; meyve boyu, meyve çapı, meyve şekil indeksi, meyve eti sertliği, suda çözünebilir kuru madde miktarı, titre edilebilir asitlik miktarı, ortalama meyve ağırlığı, ortalama meyve sayısı ile erkenci ve toplam verim özellikleri incelenmiştir. İncelenen anaç/kalem kombinasyonlarında; meyve boyunun 16.68 cm-20.47 cm, meyve çapının 28.20 mm-38.11 mm, meyve eti sertliğinin 3.91 kg/cm2-4.82 kg/cm2, titre edilebilir asitliğin 1.01 mval/100ml-1.22 mval/100ml arasında değiştiği tespit edilmiştir. Yapılan istatistik analiz sonucunda; dekara toplam verim miktarı yönünden anaç/Sardes kombinasyonlarında özellikle RS17 ile RS8 nolu anaçların; anaç/Gordion kombinasyonlarında ise RS17 ile RS9 nolu anaçları öne çıktığı saptanmıştır. Çalışma sonucunda, bu yerli bal kabağı anaç adaylarının ticari anaçlarla hemen hemen aynı veya daha yüksek potansiyele sahip olduğunun belirlenmesi, aşılı hıyar fidesi üretiminde ticari anaç olarak kullanılabileceklerini göstermektedir.

Turkish Keywords
Hıyar, bal kabağı anacı, aşılı fide, kalite, verim

Abstract
This research aimed to determine the effects of promising rootstock candidates on fruit quality and yield components in grafted cucumber cultivation. 10 local rootstock candidates, obtained from intraspecific pumpkin hybrids that has developed by rootstock breeding project and TZ 148 and RS 841 commercial rootstocks were used in the study. The rootstocks were grafted with Gordion and Sardes cucumber cultivars. Ungrafted Gordion and Sardes cultivars were evaluated as control. In order to determine the effect of rootstocks on cucumber fruit quality and yield components; fruit length, fruit diameter, fruit shape index, fruit firmness, soluble solids content, the titratable acidity, mean fruit weight, mean fruit number, early and total yield parameters were examined. In the study, depending on different rootstock/scion combinations, it was determined that the fruit length was 16.68 cm-20.47 cm, the fruit diameter was 28.20 mm-38.11 mm, the fruit firmness was 3.91 kg/cm2-4.82 kg/cm2, the titratable acidity was 1.01 mval/100ml-1.22 mVal/100ml. As a result of this research; it was determined that in terms of total yield values per dekar, RS17 and RS8 rootstocks in rootstock/Sardes combinations and RS17 and RS9 rootstocks in rootstock/Gordion combinations were similar or better compared to commercial rootstocks. The results showed that these selected pumpkin rootstock candidates can be used as commercial rootstock for the grafted cucumber seedling production.

Keywords
Cucumber, pumpkin rootstock, grafted seedling, quality, yield

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri