English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Farklı gübre uygulama normlarında ayçiçeği ve mısır bitki örtüsünün lidar ve yaklaşım sensörleri ile izlenmesi
(Monitoring sunflower and maize canopy under alternative nitrogen regimes with lidar and proximity sensors )

Author : Chris CAVALARIS  Bahattin AKDEMİR Chris KARAMOTIS Theofanis GEMTOS  
Type :
Printing Year : 2017
Number : 2017-2
Page : 81-90


Summary
Tarımda gübreleme önemli bir maliyet ve enerji kullanımı konusudur. Bitki ihtiyaçlarına göre değişken oranlarda azotlu gübrelerin uygulanması gübrelemenin verimliliğini artırmak için umut verici bir potansiyeldir. Yunanistan'ın Thessaly Üniversitesi çiftliğinde 016 yılında,, bitki örtüsünü izlemek için lidar ve / veya yaklaşım sensörlerini kullanma perspektifini değerlendirmek amacıyla iki kültür bitkisi ayçiçeği ve mısır için bir deneme oluşturulmuştur. Bitki taç gelişimi, azotla ilgili bitkilerin beslenme durumunun iyi bir göstergesi olarak kullanılabilir. Deney, alternatif kanopi gelişimine sahip bitkiler elde etmek ve gerekli ölçümleri yapmak için tam gübrelenmiş ve farklı dozlarda gübrelenmiş parseller (% 100 N,% 50 N ve% 0 N) içermektedir. En iyi gübrelenmiş bitkiler daha yüksek ve daha fazla canlıydı. Elde edilen sonuçlar ayrıca, lidar sensörünün yaklaşım sensörüne kıyasla bitki taç gelişimini daha iyi tespit edebildiğini gösterdi. Ayçiçeği bitkisi için bitki boyu ve bitki hacmi sensör tarafından yeterince değerlendirildi. Mısır için sensör sadece bitki boyunu tahmin etmeyi başardı. Lidar sensörü, yeterince birden fazla bitki sırasını algılayabilir ve nispeten düşük örnekleme oranını telafi edebilir ve doğru tahmin eder.

Turkish Keywords
Lidar sensör, yaklaşım sensörü, bitki taç yüksekliği, gübreleme, ayçiçeği, mısır

Abstract
Crop fertilization is an important cost and energy use issue in agriculture. The opportunity to apply variable rates of nitrogen fertilizers according to the plant needs is a promising potential to increase the efficiency of the fertilization. An experiment was established in 2016 in the farm of University of Thessaly, Greece in order to evaluate the perspective to use lidar and/or proximity sensors to monitor the crop canopy for two arable crops, sunflower and maize. The canopy development can serve as a good indicator for the nutrition state of the crops regarding the nitrogen. The experiment included plots full fertilized and fertilized at different rates (100% N, 50% N and 0% N) in order to obtain plants with alternative canopy development and conduct the necessary measurements. Indeed the manually measured plant height and weight revealed this effect. The best fertilized plants were higher and more vigor. The results also showed that the lidar sensor was more able to detect the canopy development compared with the proximity sensor. Plant height and plant volume were sufficiently assessed for the sunflower crop by sensor. For the maize the sensor was able to estimate only the plant height. The lidar sensor is capable to detect sufficiently more than one crop rows and compensate for the relatively low sampling rate and improve accuracy.

Keywords
Lidar sensor,Proximity sensor,Canopy height,Fertilization,Sunflower,Maize

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri