English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Design of Pedometer with Radio Frequency (RF)
(Design of Pedometer with Radio Frequency (RF) )

Author : Mehmet Metin ÖZGÜVEN  Mustafa TAN  
Type :
Printing Year : 2017
Number : 2017-3
Page : 57-64


Summary
Süt sığırı yetiştiriciliğinde verimlilik ve ekonomik durumu etkileyen başlıca faktör üreme performansıdır. Üreme performansına etkili en önemli faktör ise kızgınlığın doğru olarak belirlenmesidir. Kızgınlığın zamanında belirlenememesi tohumlamanın gecikmesine, gebelik oranının düşmesine ve doğum aralığının uzamasına yol açmaktadır. Pedometre kullanılarak atılan adımın ölçülmesi kızgınlık belirlenmesinde tercih edilen en yaygın uygulamadır. Bu çalışmada yüksek hassasiyet, düşük enerji tüketimi, üç eksenli ölçüm imkanı sunmasından dolayı dijital ivmeölçer kullanılmıştır. Verilerin bilgisayara aktarılmasında RF haberleşme yöntemi kullanılmıştır. RF alıcı-verici ve ivmeölçer sensör yazılımları için başlık dosyaları ve kütüphane kodları oluşturulmuştur. Tüm kodlar CCS üzerinden C programlama dilinde yazılmıştır. İvmeölçerden elde edilen verilerin değerlendirildiği yazılımda, statik eşik değer ve dinamik eşik değer yöntemleri uygulanmıştır. En iyi hata oranı statik eşik değer yönteminde %3, dinamik eşik değer yönteminde ise %8 olarak belirlenmiştir.

Turkish Keywords
pedometre, sürü yönetim sistemi, kızgınlık, topallık, RF

Abstract
The main factors affecting efficiency and economic situation in dairy cattle breeding are semination performance. The most important factor on the effect of semination performance is the correctly determining oestrus. If the oestrus could not be determined in time causes delay to insemination, decline of pregnancy rates and the birth interval prolongation. Measuring of step using the pedometer is the most common preferred use in determining oestrus. In this study, high sensitivity, low power consumption, digital accelerometer was used to provide the opportunity for the three – axis measurement. RF communications method was used to transfer data the computer. Header files and library code both for the RF transceiver and accelerometer sensor software were created. All the codes were written over CCS in the C programming language. Software as interprete the data obtained from the accelerometer, static thresholds and dynamic threshold method were applied. Most good error rate static threshold method 3%, the dynamic threshold method were determined to be 8%.

Keywords
pedometer, herd management system, oestrus, lameness, RF

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 34 (2)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 34 (2)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 34 (2)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 34, No 2, 2017, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2016)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri