English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Su Stresinin Mahlep (Prunus mahaleb L.) Anaçlarında Biyokimyasal Değişimler Üzerine Etkileri
(Effects of Water Stress on Biochemical Changes in Prunus mahaleb L. Rootstocks )

Author : İbrahim Kürşat ÖZYURT  Yaşar AKÇA  
Type :
Printing Year : 2017
Number : 2017-3
Page : 1-10


Summary
Bu araştırma, su stresinin mahlep anaçlarında, biyokimyasal içerikler üzerine etkilerini belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Araştırmada üç yeni mahlep çöğür anacı ile SL64 anacı kullanılmıştır. Bitkiler içinde 1:2:1:0,5 oranında kum:tınlı toprak:torf:çiftlik gübresi karışımı olan 40 litrelik saksılara dikilmiştir. Araştırmada, su kısıtı denemelerinde dört farklı sulama konusu uygulanmıştır (S1= Eksik nemin tarla kapasitesine getirilmesi, S2= S1 konusuna verilen suyun %70 oranında uygulanması, S3=S1 konusuna verilen suyun %40 oranında uygulanması, S4=S1 konusuna verilen suyun %10 oranında uygulanması). Su stresinin yapraklarda klorofil (klorofil a, klorofil b ve toplam klorofil), pH, Absisik asit (ABA), toplam şeker ve toplam nişasta içeriği üzerine etkileri incelenmiştir. Su kısıtına bağlı olarak, yaprakta klorofil a, klorofil-b, toplam klorofil, toplam nişasta ve pH miktarında azalma, ABA ve toplam şeker miktarlarında ise artış belirlenmiştir.

Turkish Keywords
Mahlep, su stresi, klorofil, absisik asit, toplam şeker

Abstract
The goal of this study was to determine the effect of water stress on biochemical changes in mahalep (Prunus mahaleb L.) rootstocks. For this purpose, three new seedling mahalep rootstocks and SL64 were used in this study. The rootstocks plants were planted into 40 liter pots with 1:2:1:0.5 ratio including sand:loam soil:peat:manure. During the experiment, four different stress level were applied to all rootstocks (S1: the soil was fully irrigated to reach field capacity in each irrigation, S2, S3 and S4 treatments; the irrigation levels were changed by giving %75, %50 and %25 of irrigation water applied to S1 treatment). Chlorophyll content (chlorophyll a, chlorophyll b and total chlorophyll), pH, abscisic acid, total sugar and total starch were investigated as biochemical changes. Water stresses increased pH, chlorophyll and total starch content and decreased abscisic acid and total sugar content.

Keywords
Prunus mahaleb L., water stres, chlorophyll, abscisic acid, total sugar

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri