English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Tokat Ekolojik Şartlarında Çemenin (Trigonella foenum graecum L.) Ot Verimi ve Kalitesi Üzerinde Bir Araştırma
(A Research on Herbage Yield and Quality of Fenugreek (Trigonella foenum graecum L.) Under Tokat Ecological Conditions )

Author : Yaşar KARADAĞ  Uğur BÜYÜKBURÇ  
Type :
Printing Year : 1999
Number : 1999-1
Page : 171-182


Summary
Bu araştırma; Tokat-Kazova ekolojik şartlarında 1995/96-1996/97 yıllarında iki yıl süre ile kışlık ve yazlık yetiştirme dönemlerinde yürütülmüştür. Araştırmada kullanılan çemen (Trigonella foenum graecumL.) tohumları G.O.Ü. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü’nde yürütülen çemen denemelerinden elde edilmiştir. Bu tohumlar Konya yöresi kökenli olup, populasyon niteliğindedir. Araştırmadan elde edilen iki yıllık ortalama sonuçlara göre, kışlık ve yazlık ekimlerde sırasıyla, bitki boyu 59.53-41.67 cm, yaş ot verimi 1728.10-1006.77 kg/da, kuru ot verimi 472.41- 255.24 kg/da, kuru ot oranı % 23.87-26.37, biyolojik verimi 690.41-453.82 kg/da ve kuru otta ham protein oranı ise % 14.50-19.81 arasında değişmiştir.

Turkish Keywords
Çemen populasyon agronomi Trigonella foenum graecumL

Abstract
This study was conducted under the ecological conditions of Tokat in the winters and summers of 1995/96 and 1996/97 years. In this research, the fenugreek seeds were obtained from the Department of the Field Crops of Agricultural Faculty of Gaziosmanpaşa University. Fenugreek seeds are population characteristic and originated from Konya. According to the average of two-year results, plant heights were 59.53-41.67 cm, green herbage yields were 1728.10-1006.77 kg/da, dried herbage yields were 472.41-255.24 kg/da, dried herbage rates were 23.87-26.37 %, biological yields were 690.41-453.82 kg/da and crude protein rates in dried herbage were 14.50-19.81 % in winter and summer growing season, respectively.

Keywords
Fenugreek population agronomy Trigonella foenum graecumL

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri