English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Sermaye Yapısı: Hatay İli Örneği
(Capital Structure of Diary Cattle Enterprises: A Case Study of Hatay Province )

Author : Arif SEMERCİ  Ahmet Duran ÇELİK  
Type :
Printing Year : 2017
Number : 2017-3
Page : 201-209


Summary
Tarımsal üretim faaliyetlerin arasında yer alan hayvancılık sektörü tarım işletmeleri açısından vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Son yıllarda uygulanan tarımsal destekleme politikaları ve bu bağlamda yapılan transferler içinde hayvancılık sektörünün, özellikle de süt sığırcılığına yönelik verilen desteklerde önemli artışlar sağlanmıştır. Bu çalışmada Hatay ilinde faaliyet gösteren 141 süt sığırcılığı işletmesinin sermaye yapıları incelenmiştir. İncelenen işletmelerde aktif sermaye içinde hayvan varlığı %56 ile ilk sırayı almıştır. Pasif sermaye içinde öz sermaye oranı ise %92,21’dir. Belirtilen oranlar süt sığırcılığıyla ilgili olarak daha önce yürütülmüş olan araştırma bulgularıyla benzerlik göstermektedir. Araştırma, incelenen işletmelerde yılsonu itibariyle sığır sayısında bir atış olduğunu göstermekle birlikte, işletmelerin sahip olduğu inek sayısında %11,58’lik bir azalma da olduğunu ortaya koymaktadır. Yapılan çalışmada özellikle dişi danaların ve düvelerin önemli bir kısmı kasaplık olarak değerlendirilmiştir. Bu durum işletmelerin dişi hayvan varlığında küçülmeye gittiklerini göstermektedir. Bu durumu oluşturan ana nedenler ise; sütün değer olarak istenilen düzeye ulaşmamış olması, süt üreticilerinin süt ve ürünleri piyasasından yeterince pay alamaması, süt üretiminde girdi maliyetlerinin yüksek olması, işletmelerin küçük ölçekli olması ve hayvancılık desteklerinden faydalanma düzeyinin az olmasıdır.

Turkish Keywords
Sermaye yapısı, Süt sığırcılığı, Hatay.

Abstract
Among all agricultural production activities, animal husbandary has an essential importance. Due to agricultural subsidy policies which have been applied in recent years, there is an important increasing in subsidies towards animal husbandary, espeacially towards diary cattle production. In this study, capital structure of 141 dairy cattle enterprises in Hatay city was examined. According to the research results, animal existence had the biggest ratio in active capital with 56%, and ratio of owner's equity in passive capital was found as 92,21%, and these findings had resemblance with previous studies about dairy cattle. Among the enterprises which were examined, there was an increasing in the number of cattle by the end of the year, however there was a 11,58% of decreasing in the number of cow. An essential part of female calfs and heifers were utilized as butchery. This situation indicates a downsizing in female animal existence in the enterprises. The main reasons for this situation were; low value level in milk prices, lack of income share from milk and milk products market, high input cost in milk production, microscale enterprises and low utilization level from husbandary subsidies.

Keywords
Capital structure, Dairy cattle, Hatay.

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri