English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Farklı Toprak İşleme ve Ekim Yöntemlerinin Erozyon Yönünden Karşılaştırılması
(Comparison of Different Soil Tillage and Seeding Methods in Terms of Erosion )

Author : İlknur DURSUN    
Type :
Printing Year : 2017
Number : 2017-2
Page : 128-137


Summary
Bu araştırmada; çeşitli bitkilerin yüzey artıklarıyla kaplı toprak koşullarında, 36 farklı toprak işleme ve ekim yöntemiyle çalışmadan sonra toprak yüzeyinde kalan bitki yüzey artığı miktarlarının tahmin edilmesi ve seçilen yöntemlerin su ve rüzgar erozyonu yönünden karşılaştırılması amaçlanmıştır. Araştırma sonucunda; su ve rüzgar erozyonunun önlemesi yönünden en başarılı yöntemin, sonbaharda anızlı nadasa bırakılan tarlanın ilkbaharda hafif diskli tırmıkla işlenmesinden sonra ekimin yapıldığı Yöntem-66; en başarısız yöntemin ise Yöntem-11 olduğu belirlenmiştir.

Turkish Keywords
Bitki yüzey artığı miktarı, hesaplama yöntemi, koruyucu toprak işleme, su ve rüzgar erozyonu, toprak işleme ve ekim.

Abstract
In this study, it is aimed to estimate the amount of the surface crop residue remaining on the soil surface after 36 different soil tillage and seeding methods and compare selected methods in terms of water and wind erosion. As a result of the research it is determined that the most successful method of preventing water and wind erosion is the Method-66, wich was seeding after the harvesting of the fall/winter weathering in the tillage with light tandem disc in the spring and the most unsuccessfull method is Method-11.

Keywords
Amount of crop residues, calculation method, conservation tillage, water and wind erosion, soil till

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri