English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Sıra arası mesafenin tatlı sorgumun gelişimi, verimi ve kalite parametreleri üzerinde etkisi
(Effects of Row Spacing on Sweet Sorghum Growth, Yield and Quality Parameters )

Author : Chris CAVALARIS  Odysseas MERKOURIS Chritos KARAMOUTIS Serap AKDEMİR Diomidi MAMMA Dimitrios KEKOS Theofanis GEMTOS  
Type :
Printing Year : 2017
Number : 2017-1
Page : 229-237


Summary
Sıra arası mesafenin tatlı sorgumun bazı gelişme ve verim parametreleri üzerindeki etkisini saptamak için Thessaly, Merkezi Yunanistan’da 2 yıllık tarla denemeleri sürdürülmüştür. Geniş sıra arası mesafe (WRS) 0.75 m ve dar sıra arası mesafe (NRS) 0.375 m olmak üzere iki sıra arası mesafe test edilmiştir. Yetiştirme periyodu boyunca bitki gelişimi tarla filiz çıkışı, bitki yüksekliği, salkım görünümü, sap şeker içeriği, kuru biyo kütle ve toplam şeker verimi de değerlendirilmiştir. Ayrıca, bitkisel materyal uygulamaların sap kalitesi üzerinde etkisini değerlendirmek için analiz edilmiştir. Sonuçlar, Yunanistan koşullarında uygun kültürel işlemler ile tatlı sorgum 40Mgha-1’ın üzerinde kuru madde ve 18Mgha-1’ın üzerinde şeker verebildiğini göstermiştir. Dar sıra arası daha fazla bitki populasyonu nedeni ile ilk yıl denemelerinde göreceli olarak kuru maddede %61 ve şeker veriminde %37 artış sağlamıştır fakat ikinci araştırma konusu olan geniş sıraya göre kıyaslandığında istatistiksle olarak herhangi bir önemli farklılık göstermemiştir. Yıllar ve sıra arası mesafe arasında güçlü bir interaksiyon saptanmıştır Ayrıca, bitki örneklerinin bileşimlerinin analizleri dar sıra arası mesafenin suda çözünebilir madde içeriği, selüloz ve yarı selüloz içerikleri, kalite ve sonuç olarak etanol üretimi üzerinde önemli bir etkisi saptanmıştır.

Turkish Keywords
Tatlı sorgum, sıra arası, Verim, Quality, Etanol

Abstract
A two-year field experiment was conducted in Thessaly, Central Greece, in order to evaluate the effect of row spacing on several growth and yield parameters of sweet sorghum. In particular, two row spacings were tested: wide row spacing (WRS) at 0.75m and narrow row spacing (NRS) at 0.375m. During the growing period, crop growth in terms of plants’ emergence, plants’ height, panicle appearance, while stalk sugar content, dry biomass and total sugar yield were also evaluated. In addition, plant material was analysed to assess the potential effects of the treatments on stalk quality. The results showed that with the appropriate cultural practices, sweet sorghum can yield over 40 Mg ha-1 of dry matter and over 18 Mg ha-1 of total sugar yield under Greek conditions. Narrow row spacing resulted to higher plant population and productivity in terms of dry matter and total sugar yield (61% and 37% increase, respectively) in the first year, but without any statistical significant difference compared to the wide spacing in the second year. The compositional analysis of the crop samples revealed significant effects of row spacing on water soluble matter, cellulose and hemi-cellulose content revealing a beneficial effect of narrow row spacing on the quality and consequently ethanol production.

Keywords
Sweet sorghum; Row spacing; Yield; Quality; Ethanol

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri