English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Farklı Fosfor Dozlarının Bazı Fiğ Türlerinde Kök, Gövde ve Nodül Gelişimine Etkisi Üzerine Bir Araştırma
(Research on the Effects of Different Phosphorus Dozes on Root, Nodule and Plant Growth in Some Vetch Species )

Author : Uğur BÜYÜKBURÇ  Yaşar KARADAĞ  
Type :
Printing Year : 1999
Number : 1999-1
Page : 139-154


Summary
Bu araştırma, Tokat-Kazova koşullarında değişik dozlarda (0, 4, 8, 12 kg P205/da) fosforla gübrelenen fiğ türlerinde (Vicia villosa, V.pannonica ve V.sativa) kök ve toprak üstü akşamı kum ağırlıkları ile nodül gelişiminin saptanması amacıyla 1997 ve 1998 yıllarında iki yıl süreyle Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Taşlıçiftlik kıraç arazisinde yürtülmüştür. İki yıllık ortalamalara göre, toprak üstü akşamı kuru ağırlıkları, yan köklerde ve toplam nodül sayısı bakımından adi fiğ; kök kuru ağırlığı, ana kökte nodül sayısı ve nodül kuru ağırlıkları yönünden ise en yüksek değerler macar fiğinde tespit edilmiştir. Fosforla gübreleme bütün karakterler üzerine olumlu etki yapmıştır. Fiğ türlerinde kök, gövde ve nodül gelişimini artırmak için dekara 12 kg P205 uygulaması önerilebilir.

Turkish Keywords
Fosfor adi fiğ macar fiğ tüylü fiğ nodül

Abstract
This reseacrh was conducted to determine the effects of phosphorus fertilization (0, 4, 8 and 12 kg P205/da) on root, above-ground biomas and nodule development of vetch species (Vicia villosa, V. pannonica and V. sativa) in the experimental field of Agricultural Faculty of Gaziosmanpaşa University in 1997-98 growing season. Common vetch had the highest above-ground biomas, number of nodules in the latheral roots and total nodule number whereas hungarian vetch had the highest root biomas, number of nodules on the main root and nodule dry weight. Phosphorus fertilization enhanced all the parameters investigated. As a result of the study it was concluded that phosphorus doze of 12 kg/da could be recommended for an optimal root, stem and nodule development in vetch species studied.

Keywords
Phosphorus common vetch hungarian vetch hairy vetch nodule

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri