English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ICONA ve GIS Kullanılarak Erozyon Riskinin Değerlendirilmesi: Kahramanmaraş Örneği, Türkiye
(Soil Erosion Risk Assessment Using GIS and ICONA: A Case Study in Kahramanmaras, Turkey )

Author : Mahmut REİS  Hurem DUTAL Nursen ŞEN Gamze SAVACI  
Type :
Printing Year : 2017
Number : 2017-1
Page : 64-75


Summary
Türkiye, hatalı arazi kullanımından kaynaklanan sorunlarla birlikte olumsuz topoğrafik yapı, toprak ve iklim özellikleri nedeniyle dünyada en çok toprak erozyonuna uğrayan ülkelerden biridir. Toprak erozyonu oluşturduğu pek çok olumsuz sonuçların yanında özellikle barajların dolmasına ve ekonomik ömürlerini öngörülenden daha kısa sürede tamamlamalarına neden olmaktadır. Bu nedenle, araştırma Kahramanmaraş ilinin kuzeyinde yer alan ve Menzelet Barajına sediment taşıyan Haman Deresi yağış havzasında gerçekleştirilmiştir. Araştırmada uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sitemleri teknikleri kullanılarak ICONA (Institute for the COnservation of the NAture) modeli ile erozyon risk analizi yapılmıştır. ICONA Erozyon Risk Haritası, Toprak Erodibilitesi ile Toprak Koruma Haritalarının birbirleriyle çakıştırılması sonucu elde edilmiştir. NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) değerleri Landsat 5 TM uydu görüntüsü kullanılarak elde edilmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, alanın % 53.67’sinin çok yüksek, % 38.1’inin yüksek, % 6.94’nün orta, % 1.17’sinin düşük ve % 0.12’sinin çok düşük erozyon riskine sahip olduğu tespit edilmiştir.

Turkish Keywords
ICONA, arazi kullanımı, NDVI, toprak erozyonu, topoğrafya

Abstract
Turkey is one of the countries that have highest rate of soil erosion due to negative topographic structure, soil and climate characteristics along with the problems caused by improper land use practices. Besides other negative effects, soil erosion is the source of sediment that fills reservoirs and thus shortens economic life of dams. Therefore, this study has been carried out on Haman river basin which deposits sediments into Menzelet Dam Lake located north of Kahramanmaras. In this study, ICONA (Institute for the COnservation of the NAture) model has been used to assess soil erosion risk using Geographic Information System (GIS) and Remote Sensing (RS) techniques. ICONA erosion risk map has been derived by overlaying soil erodibility and soil conservation maps. NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) values were generated from Landsat 5 TM satellite imagery. According to the results, it was determined that 53.67 % of the study area has very high risk, 38.1 % of the area has high risk, 6.94 % of the area has medium risk, 1.17 % of the area has low risk, and 0.12 % of the area has very low risk of soil erosion.

Keywords
ICONA, land use, NDVI, soil erosion, topography

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri