English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Türkiye Tarım Sektörü Bölgesel Toplam Faktör Verimliliğinin Malmquist Endeks ile Belirlenmesi
(Regional Agriculture Sector in Turkey: Total Factor Productivity Determination by Malmquist Index )

Author : Süleyman KARAMAN  Asaf ÖZALP  
Type :
Printing Year : 2017
Number : 2017-1
Page : 209-217


Summary
Bu çalışmada, Türkiye’de son 12 yılda uygulanan tarımsal politikaların bitkisel üretim üzerine etkileri ulusal ve bölgesel Düzey I için hesaplanan Malmquist Toplam Faktör Verimlilik Endeks ile değerlendirilmektedir. Bu on yıllık süreçte Türkiye’de tarımsal üretim değeri, en fazla TR3 bölgesinde gerçekleşmiştir. Çünkü TR3 bölgesi, bitkisel ve hayvancılık faaliyetinde kullanılan girdiler açısından birinci sıradadır. Bu durumun gerçekleşmesinde bölgeye verilen desteklerin önemli katkısı olduğu söylenebilir. Bu dönemde ulusal düzeyde Toplam Faktör Verimliliğinde yıllık ortalama %1 oranında büyüme olmuştur. Bu dönem sürecinde Toplam Faktör Verimliliği (TFV), 2011 yılında maksimum düzeye ulaşmış fakat bu yıldan sonra Toplam Faktör Verimliliğinde azalma olmuştur. Bölgesel düzeyde performanslar değerlendirildiğinde, en şaşırtıcı performansı TFV’nde yıllık ortalama %10,7 büyüme ile TR1 bölgesi göstermiştir. Geriye kalan bölgeler arasında, güçlü performans gösteren bölgeler TRA ve TR9’dur. Bu bölgelerinin TFV büyüme oranları sırasıyla %5,1 ve %2,7’dir. 12 yıllık süreçte TFV’nde en fazla azalma %5,4 ile TRC bölgesinde olmuştur.

Turkish Keywords
Destekleme, Düzey I Bölgeleri, Malmquist Toplam Faktör Verimlilik Endeks

Abstract
This study evaluated the effects of agricultural policies applied in Turkey over the 12 years on crops production. The evaluation has been done by Malmquist Total Factor Productivity Index on regional and NUTS I level. Thus, during this decade, the value of agricultural production in Turkey has been highest in the TR3 region. It is due to the fact that TR3 region occupies the first place in terms of inputs’ use in vegetable and animal husbandry activities. Thus, it can be viewed by the significant contribution of the support given to the region. Thereby, over this period, annual Total Factor Productivity (TFP) has grown by 1% at national level and also the Total Factor Efficiency reached its maximum level in 2011. Nevertheless, after this year the Total Factor Efficiency has decreased. The regional performance assessment pointed out the most surprising performance is in the TR1 region with an average annual growth rate of 10.7% in the TFP. Among all the remaining regions, the strong performing regions are TRA and TR9. Therefore, the TFP growth rates of these regions are respectively 5.1% and 2.7%. On other hand, the TRC region has registered the highest decrease in 12 years with 5.4%.

Keywords
Support, NUTS I Level Regions, Malmquist Total Factor Productivity Index

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri