English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Ayçiçeği (Helianthus annuus L.) Bitkisinde Kadmiyum Toksisitesinin Önlenmesinde Potasyumun Rolü
(Role of Potassium in Alleviation of Cadmium Toxicity in Sunflower (Helianthus annuus L.) )

Author : Halil SAMET  Yakup ÇIKILI Nuray Çiçek ATİKMEN  
Type :
Printing Year : 2017
Number : 2017-1
Page : 179-188


Summary
Özet: Tarım topraklarında ticari gübrelerin fazlaca kullanılması bitki organlarında ağır metal birikimi ile sonuçlanır ve bu da bitkide zehirlenme ile ürün ve kalite kaybına sebep olur. Bu çalışmada, kadmiyum (Cd) ve potasyumun (K) birlikte etkisine karşı ayçiçeği (Helianthus annuus L.) bitkisinin tepkisi araştırılmıştır. Bu amaçla, potasyumun üç (0-200 and 400 mg kg-1) ve kadmiyumun beş (0- 0,1- 0,3- 0,6 and 1,2 mM) farklı düzeyi toprağa uygulanmıştır. Sonuçlara göre artan Cd düzeyleri, ayçiçeği bitkisinde kök ve sürgünlerin kuru ağırlığı ve kök uzunluğu ile toplam klorofil (Chl) ve karotenoid (Car) içeriklerini azaltmış, ancak bu düzeyler ayçiçeği yapraklarının membran geçirgenliğini (MP) ve toplam kadmiyumun birikme oranını (TAR) artırmıştır. Potasyumun varlığında ve yokluğunda, sürgün ve kök Cd konsantrasyonu ve sürgün Cd alımı, Cd uygulamaları ile dikkate değer biçimde artmıştır. Ayrıca, uygulanan K dozları ile sürgün ve kökün her ikisinde de K alımını ve K konsantrasyonu önemli derecede artırmıştır.

Turkish Keywords
Bio-akümilasyon, Helianthus annus L., klorofil, kuru ağırlık, translokasyon

Abstract
Using plenty of commercial fertilizers in agricultural soils results in accumulation of toxic heavy metals in plant organs and thus causes toxicity, yield and quality loses in plants. In this study, response of sunflower (Helianthus annuus L.) plant to the mutual effects of cadmium (Cd) and potassium (K) were investigated. For this reason, five different levels of Cd (0, 0.1, 0.3, 0.6, and 1.2 mM) and three different levels of K (0, 200, and 400 mg kg-1) were applied to the soil. According to the results, increasing Cd levels decreased the shoot and root dry weights and root length, and also total chlorophyll (Chl) and carotenoid (Car) contents, the shoot bio-concentration factor (BCF), and translocation factor (TF) of sunflower, whereas they increased the membrane permeability (MP) of sunflower leaves and total accumulation rate (TAR) of Cd in sunflower. With and without K, the shoot and root Cd concentration and shoot Cd uptake increased remarkably with Cd applications. Also, applied K levels increased significantly the K concentration and K uptake in both shoot and root.

Keywords
Bio-accumulation, chlorophyll, dry weight, Helianthus annus L., translocation

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri