English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


“Yıldız” kuşburnu (Rosa canina) çeşidinin bazı fenolojik, pomolojik ve morfolojik özellikleri
(Phenological, pomological and morphological characteristics of “Yıldız” rosehip (Rosa canina) cultivar )

Author : Mehmet GÜNEŞ  Serkan GÜNEŞ Ümit DÖLEK  
Type :
Printing Year : 2017
Number : 2017-1
Page : 170-178


Summary
Bu çalışma, 2012 yılında tescil edilmiş olan “Yıldız” kuşburnu çeşidinin henüz çeşit adayı iken yetiştiriciliğe esas teşkil eden bazı fenolojik, pomolojik ve morfolojik özelliklerini ortaya koymayı amaçlamıştır. “Yıldız” kuşburnu çeşidi daha önce Tokat yöresinde doğal olarak yetişen kuşburnu popülasyonundan seleksiyon yoluyla seçilmiştir. Çalışmanın lokasyon denemeleri Tokat Merkez (rakım:640 m) ve Başçiftlik (rakım:1400 m) ilçelerinde kurulmuş ve iki yıl süreyle yürütülmüştür. Merkez ilçe lokasyonunda kuşburnu çalıları, her iki yılda da Mayıs ayının üçüncü haftasında çiçeklenmeye başlamış ve Ağustos ayının üçüncü ve dördüncü haftalarında optimal hasat olgunluğuna ulaşmışlardır. Başçiftlik lokasyonunda ise, çiçeklenme Temmuz ayının ilk haftasında meydana gelmiş ve meyveler Ağustos ayının son haftası ile Eylül ayının ikinci haftası arasında optimal hasat olgunluğuna ulaşmışlardır. “Yıldız” kuşburnu çeşidinin bazı pomolojik özellikleri (iki yılın ortalaması olarak) Merkez ve Başçiftlik ilçe lokasyonlarında sırasıyla aşağıdaki gibi olmuştur: Meyve ağırlığı 2.90-2.15 g; meyve eti oranı %69.93-58.15; vitamin C 616.24-694.57 mg/100 g; toplam kuru madde %27.66-30.68 ve suda çözünebilir kuru madde %21.65-19.52. Çeşidin bitkisel gelişimi ve morfolojik özellikleri çevresel koşullardan etkilenmiştir.

Turkish Keywords
C vitamini, çeşit, meyve ağırlığı, meyve eti oranı, rakım, tescil

Abstract
This study aims to reveal some phenological, pomological and morphological characteristics of “Yıldız” rosehip cultivar which has been recently registered. “Yıldız” rosehip cultivar was selected previous as a hopeful cultivar candidate within the rosehip population which naturally grows in the Tokat region. The study's location experiments were conducted in Tokat Central (altitude: 640 m) and Başçiftlik (altitude: 1400 m) districts. The rosehip shrubs initiated to flooming in Central location on the third week of May in two years, and they reached optimal harvesting time during the third and fourth weeks of August. The flooming took place in the first week of July and the fruit reached the optimal harvesting ripening between the last week of August and the second week of September in the Başçiftlik location. Some pomological characteristics (as averages of two years) determined as following values: Fruit weight 2.90-2.15 g; fruit flesh rate 69.93- 58.15%; vitamin C 616.24-694.57 mg/100 g; total dry matter 27.66-30.68% and soluble solid matter 21.65-19.52% in Central and Başçiftlik locations, respectively. The growth and morphological characteristics of the cultivar were affected by environmental conditions.

Keywords
Altitude, cultivar, flesh rate, fruit weight, registration, soluble solid, vitamin C.

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri