English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Bahçelerinin Peyzaj Tasarımı ve Alan Kullanımları Bakımından İncelenmesi: Selçuklu İlçesi Örneği
(Examination of Pre-School Educational Institutions' Gardens in terms of Landscape Design and Space Usage: Example of Selçuklu District )

Author : Sertaç GÜNGÖR    
Type :
Printing Year : 2017
Number : 2017-1
Page : 153-163


Summary
Okul öncesi çocukluk döneminde, çocukların fiziksel, zihinsel ve sosyal ilişkilerinin sağlıklı bir biçimde gelişebilmesi için okul bahçelerinin, kullanım şekli, kullanılan donatı elemanlarının niteliği, kişi başına düşen yeşil alan miktarları ve kullanılan bitki türleri çok önemlidir. Konya Kenti Selçuklu ilçesi okul öncesi eğitim kurumlarındaki bahçelerin, peyzaj tasarımı ve alan kullanımına yönelik mevcut durumlarının saptanabilmesi ve çözüm önerilerinin ortaya konulabilmesi için izin alınabilen 7 adet anaokulunda inceleme gerçekleştirirmiştir. Bu çalışma sonucunda; incelenen anaokulu bahçelerinin etkin kullanılmadığı, peyzaj tasarımında yeşil alana yeterince yer verilmediği ve anaokulu bahçelerinin çocukların zihinsel-fiziksel gelişimine katkı sağlayacak biçimde tasarlanmadığı tespit edilmiştir.

Turkish Keywords
Okul öncesi, Okul bahçesi, Peyzaj tasarımı, Alan kullanımı, Konya

Abstract
The usage of school gardens, the nature of the reinforcement elements used, the amounts of green spaces per capita and the plant species used are very important for the healthy development of children's physical, mental and social relations in the pre-school childhood period. The examination was carried out in 7 nursery schools for which permission could be received to be able to determine the current situations of the gardens in pre-school educational institutions in Selçuklu district of Konya city for landscape design and space usage and to put forward solution proposals. As a result of this study, it was determined that the gardens of the nursery schools examined were not used effectively, enough space was not given to the green space in landscape design, and nursery schools' gardens were not designed to contribute to children's mental-physical development

Keywords
Pre-school, School garden, Landscape design, Space usage, Konya/Turkey

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri