English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Humik Asit Uygulamalarının Nohutta Verim Bileşenleri Üzerine Etkileri
(Effect of Humic Acid Applications on the Yield Components in Chickpea )

Author : Ali KAHRAMAN    
Type :
Printing Year : 2017
Number : 2017-1
Page : 218-222


Summary
Nohut, insan gıdası olarak dünya çapında tüketilen önemli baklagillerden biridir. Humik asit içeren gübrelerin kullanımı Türkiye’de son on yılda artış göstermiştir. Bu nedenle, 2013 yılında Konya-Türkiye şartlarında tesadüf blokları deneme deseninde 3 tekerrürlü olarak bir tarla denemesi kurulmuştur. Araştırmada, humik asit dozlarının (0.0-konrol, 6.0-doz1, 9.0-doz2 ve 12 kg da-1-doz3) “Çağatay” isimli tescilli nohut çeşidine etkileri belirlenmiştir. Araştırma sonucunda; 29.56 (doz3) - 41.44 (doz2) bakla/bitki, %82.09 (kontrol) - %89.66 (doz3) fertil bakla, 38.33cm (kontrol) - 54.44cm (doz1) bitki boyu, 13.67cm (kontrol) - 16.61cm (doz1) ilk bakla yüksekliği, 2.33 (kontrol) - 3.00 (doz2) ana dal/bitki, 183.16 (kontrol) - 245.53 kg da-1 (doz2) tane verimi ve 417.23g (doz3) - 449.90g (doz1) bin tane ağırlığı özellikleri için belirtilen değerlerin aralığında değişim gösterdiği tespit edilmiştir. Varyans analizleri sonucunda bakla/bitki, bitki boyu ve tane verimi bakımından istatistiki olarak önemli farklılıklar (p<0.01) ortaya çıkmıştır. Yapılan araştırma sonucunda Çağatay nohut çeşidinde verimle ilgili özelliklerin genel olarak 6.0 kg da-1 ve 9.0 kg da-1 humik asit dozlarında artış gösterdiği belirlenmiştir. Verim ve verimle ilgili özelliklerin geliştirilmesi için, farklı varyetelerde değişen gübre dozları ile ilgili araştırmaların yapılmasına ihtiyaç olduğu söylenebilir.

Turkish Keywords
Cicer arietinum, gübre, ıslah, Konya.

Abstract
Chickpea is one of the most important legumes as human food over world. Using of humic acid based fertilizers has been increased for the last decade in Turkey. Therefore, a field trial was set up according to randomized blocks design in 2013 with 3 replications under Konya-Turkey ecology. Effect of humic acid doses (0.0-conrol, 6.0-dose1, 9.0-dose2 and 12 kg da-1-dose3) on chickpea variety "Çağatay" were determined. Following ranges were obtained; 29.56 (dose3) - 41.44 (dose2) for pod/plant, 82.09% (control) - 89.66% (dose3) for fertile pod, 38.33cm (control) - 54.44cm (dose1) for plant height, 13.67cm (control) - 16.61cm (dose1) for first pod height, 2.33 (control) - 3.00 (dose2) for main branch/plant, 183.16 (control) - 245.53 kg da-1 (dose2) for seed yield and 417.23g (dose3) - 449.90g (dose1) for thousand seed weight. Variance analysis showed significance (p<0.01) for pod/plant, plant height and seed yield. In general, present study showed an increasing tendency on the yield related parameters in Çağatay variety by application dose of 6.0 kg da-1 and 9.0 kg da-1 humic acid. There is a big demand for following studies still that are based on different varieties and application doses of fertilizers to improvement of yield and yield related parameters.

Keywords
Breeding, Cicer arietinum, fertilize, Konya.

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri