English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Alkali Toprakların iyileştirilmesinde Tütün Tozunun Kullanımı
(Use Of Tobacco Waste in The Amendment Of Alkaline Soils )

Author : Kadir SALTALI    
Type :
Printing Year : 2000
Number : 2000-1
Page : 141-145


Summary
Bu araştırmanın amacı, alkali topraklar üzerine tütün tozunun etkisini belirlemektir. Deneme sonuçlarına göre, tütün tozu uygulaması ile değişebilir sodyum ve % CaC03 miktarı azalmıştır. Tütün tozu dozları, Na-x (değiştirilen Na meq/100) ve CaC03x (Deneme başlangıcındaki % kireç - Deneme sonrasındaki % kireç) arasında yapılan varyans analizi, 0-30 cm’de uygulama dozlarının, toprakların değişebilir Na ve % CaC03 içeriğini önemli düzeyde (sırasıyla P<0.01 ve P<0.05) etkilediğini göstermektedir. Ancak, tütün tozunun 30-60 cm toprak derinliğinde değişebilir Na üzerine etkisi önemsiz, % CaCOj içeriği üzerine ise etkisi önemli (P<0.01) bulunmuştur. Dozlara bağlı olarak topraklarda pH ve ESP (Değişebilir Sodyum Yüzdesi) azalırken, EC (Elektiriksel iletkenlik) artmıştır. Ancak, toprak tuzluluğu bitkilere zarar verecek düzeye ulaşmamıştır.

Turkish Keywords
Tütün tozu alkali toprak ıslah

Abstract
The objective of this research was to determine the effect of tobacco waste on soil alkalinity. According to experimental results, applications of tobacco waste decreased exchangeable sodium and CaC03 %.The analysis of variance conducted among doses, Na-x (exchanged Na meq/100) and amounts of CaC03x (initial amount of CaC03 - final amount of CaC03) showed that increasing amount of tobacco waste significantly affected exchangeable Na and percent CaC03 in the 0-30cm soils depth, respectively P<0.01, P0.05. The effect of tobacco waste on exchangeable Na was no significant, but % CaC03 was significant (P<0.01) in 30-60 cm soil depth. While pH and ESP (Exchangeable Sodium Percentage) decreased, EC (Electrical Conductivity) increased with increasing application doses. However, soil salinity did not reach to a level adverse affects plant growth.

Keywords
Tobacco waste alkaline soil amendment

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri