English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Bazı Kışlık Kolza (Brassica Napus L. Spp. Oleifera) Çeşitlerinde Azotlu Gübreleme
(Nitrogen Fertilization Of Some Winter Rape (Brassica Napus L. Oleifera Spp.) Cultivars )

Author : Hüseyin KOÇ    
Type :
Printing Year : 2000
Number : 2000-1
Page : 83-88


Summary
Araştırına; 1995-1997 yılları arasında Kazova-Tokat'ta yapılmıştır. Kolza çeşitlerine (Ledos, Lesira, Garant, Erra, Quinta, Rapora ve Doral) ait toluıın, I. yıl 17 Ekim, 11. yıl 21 Ekim tarihlerinde ekilmiştir. Araştırmada, çeşitlerin değişik azot dozlarına (0, 7, 14 ve 21 kg/da) olan tepkileri kontrol edilmiştir. Sıra arası 40 cm, sıra üzeri 10 cm olarak alınmıştır. Bölge, yarı kurak bir iklime sahip olup deneme sulanmam ıştır. Kombinasyonlara ait sonuçlara göre; bitki boyunun 87.57-159.40 cm, yandal sayısının 2.77-5.60 adet, anasapta bakla sayısının 30.20-50.83 adet, yandalda bakla sayısının 38.57-75.80 adet, anasapta baklada tohum sayısının 13.50-28.20 adet, yandalda baklada tohum sayısının 18.33-28.33 adet, 1000 tane ağırlığının 2.80-5.33 g, tohum veriminin 74.05-265.60 kg/da, ham yağ oranının %39.40-45.50 ve sap veriminin 151.78-559.20 kg/da arasında bir değişim gösterdiği tespit edilmiştir.

Turkish Keywords
Kışlık kolza azot dozu verim ve kalite unsurları

Abstract
: In this research, the effect of nitrogen fertilization on vegetative and generative characters, yield and quality of some winter rape varieties. For this purpose, experiment was carried out for two years (1995-96/1996-97) at the fields of the Agricultural Faculty of Gaziosmanpaşa University in Kazova-Tokat/Türkiye. The seeds were sown on October 17 and October 21, in the first and second year respectively. The rows were 40 cm apart. After emergence, plants were thinned of each with 10 cm distance. According to the combinations; plant height varied from 87.57 to 159.40 cm, number of lateral branches from 2.77 to 5.60, number of capsules on main stem from 30.20 to 50.83, number of capsules on lateral branches from 38.57 to 75.80, number of seeds on main stem from 13.50 to 28.20, number of seeds per capsule on lateral branches from 18.33 to 28.33, 1000 seed weight from 2.80 to 5.33 g, seed yield from 740.5 to 2656.0 kg/ha, crude oil content from 39.40 to 45.50% and stem yield from 1517.8 to 5592.0 kg/ha.

Keywords
Winter rape cultivars nitrogen fertilization yield and quality components

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri